Microsoft Dynamics 365 Blog

Der er frigivet et white paper Guidance for complying with XBRL/iXBRL in Denmark with Microsoft Dynamics ERP.

Dokumentet beskriver hvad XBRL/iXBRL er, der er en forklaring på reglerne bag, fx hvem der skal indrapportere i XBRL format og hvornår.

Derudover kan du finde forklaringer på de to afleverings muligheder der er, nemlig:

Regnskab Basis og

Regnskab Special

I dokumentet kan du se hvordan Dynamics AX 2009 og 2012 kan understøtte XBRL kravet ved hjælp af 3die parts løsninger.

Der er link til et dokument til UK kunder/partnere, som beskriver hvordan man eksporterer fra data fra Dynamics, som du kan bruge som oplæg til en løsning.

Endvidere er der links i slutningen af dokumentet til offentlige sider hvor du kan finde yderligere information.

 

Find white paper her:

 

https://mbs.microsoft.com/downloads/partner/deployment/GuidanceForComplyingWithXBRL_iXBRLInDenmarkWithMicrosoftDynamicsERP.docx

DK only: XBRL reporting in AX 2009 and AX 2012, whitepaper released.

 

 A White paper ” Guidance for complying with XBRL/iXBRL in Denmark with Microsoft Dynamics ERP” has been released.

The White paper describes the concept of XBRL/iXBRL, it describes the legaslation behind the concept, for instance which Companies that has to report in XBRL format and when to do this.

There is a description too of the two delivery methods, which are:

“Regnskab basis” and

“Regnskab special”

In the document you can find out how Dynamics AX 2009 and 2012 supports the XBRL demand with the aid of 3rd party solutions.

There is a link, to, for a document for UK customers/partners, that describes how to export data from Dynamics – this can be used as starting point for a solution.

At the end of the document there are links to public sites where additional information can be obtained.

Please find the White paper here:

https://mbs.microsoft.com/downloads/partner/deployment/GuidanceForComplyingWithXBRL_iXBRLInDenmarkWithMicrosoftDynamicsERP.docx

 

We're always looking for feedback and would like to hear from you. Please head to the Dynamics 365 Community to start a discussion, ask questions, and tell us what you think!