Přeskočit na obsah
Industry blogy společnosti Microsoft

Plán pro výrobce v oboru špičkových technologií nebo v automobilovém, leteckém či jiném průmyslovém odvětví V souvislosti s globálním nástupem digitalizace musí výrobci po celém světě projít v zájmu přežití změnami, které jim umožní vytvářet nové možnosti podporující konkurenceschopnost a růst. Co to ale ve skutečnosti obnáší a jak uspějete? V nové řadě dokumentů whitepaper se zabýváme nejenom touto otázkou, ale také mnoha dalšími. Chceme se podělit o příležitosti pro výrobce v oboru špičkových technologií nebo v automobilovém, leteckém či jiném průmyslovém odvětví, abychom jim pomohli růst, přizpůsobovat se a rozvíjet tak, aby se vypořádali s měnícími se požadavky zákazníků a dokázali využít nový obchodní potenciál. Transformace výroby pro digitální věk Digitální transformace nespočívá jenom v technologiích. Vyžaduje, aby vedoucí pracovníci firem přehodnotili stávající obchodní modely a přijali jiný způsob vzájemného spojování lidí, dat a procesů za účelem vytváření hodnoty pro zákazníky. Výzvy, kterým v současnosti firmy čelí, jsou dobře známé: upoutání zákazníků, rozšíření možností zaměstnanců, optimalizace operací a proměna produktů. Zatímco tyto výzvy nejsou možná nové, tři faktory mění to, co zákazníci očekávají v důsledku možnosti získat informace způsobem, který nebyl dříve možný, a také to, co mohou společnosti poskytovat, aby tato očekávání splnily.

  1. Objemy dat neustále rostou a do roku 2020 dosáhnou celkově téměř 50 zettabajtů, což je 20 000krát více, než bylo celkové množství dat, která existovala na celém světě před méně než třemi desetiletími. Digitalizace „věcí“, zvýšená mobilita a spolupráce jednotlivců a spousta dalších faktorů nadále urychlují nárůst objemů dat.
  2. Pokrok v oblastech analýzy dat a inteligence zlepšil naši schopnost získat hodnotu z dat, a tím transformovat informace v poznatky, na které je možné reagovat, a to dokonce preventivně a v takovém okamžiku firemních procesů, který zajistí maximální dopad.
  3. Všudypřítomnost cloud computingu přitom vkládá tuto průlomovou sílu do rukou organizací všech velikostí, a tím jim umožňuje zvýšit tempo inovací a konkurenceschopnost.

Sbližování těchto faktorů odráží všudypřítomnou povahu technologií, kdy má přístup k digitálním službám stále větší roli ve všem, co děláme. Ty odrážejí vaši příležitost k růstu, přizpůsobení a vývoji, abyste dokázali uspokojit měnící se potřeby zákazníků a využít nové obchodní příležitosti zítřka tím, že budete přemýšlet a fungovat jako digitální společnost. Díky rozvoji nových schopností a transformaci na digitální společnost může vaše firma lépe využívat každý systém, zařízení, proces a prostředek k získání lepších poznatků z dat a k jejich převodu na inteligentní akce. Microsoft má jedinečnou pozici, která mu umožňuje pomáhat s rozvojem firem, aby dokázaly uspokojit měnící se požadavky zákazníků a využít nové obchodní příležitosti. K tomu používáme pružné platformy a řešení navržené tak, abychom je mohli změnit a přizpůsobit, úžasný rozsah technologií, které upřednostňují flexibilitu, integraci a důvěryhodnost, a jeden z největších ekosystémů partnerů, kteří patří mezi nejlepší ve svém oboru. Není dobré zůstávat pozadu. Doporučuji vám začít ještě dnes. Pokud jste výrobce v oboru špičkových technologií nebo v automobilovém, leteckém či jiném průmyslovém odvětví a chcete se dozvědět, jak rychle reagovat na tyto trendy a přebudovat vaši firmu pro budoucnost, potom vám doporučuji přejít sem a stáhnout si naše dokumenty whitepaper. Pokud se chcete seznámit s touto revolucí ve formě digitální transformace, navštivte nás na veletrhu Hannover Messe 2017, který se koná od 24. do 28. dubna v německém Hannoveru. Naše ukázky průmyslových inovací budou demonstrovat, jak někteří ze špičkových výrobců z celého světa v důsledku provedených transformací již skutečně dosahují firemní dokonalosti a působivé návratnosti investic. Poskytneme vám praktický plán, který vám ukáže, jak může vaše firma dosáhnout podobných výsledků. Twitter: @sanrav