Přeskočit na obsah

Industry blogy společnosti Microsoft

Recent Posts

Enterprise scénáře Windows 10: Stojí za to migrovat, 27.1.2016, Praha 

Program: Dovolte nám krátce zrekapitulovat, co na akci zaznělo: Úvodní přehled – Windows 10 – nový systém, nové možnosti. Windows 10 a nové pojetí podnikového prostředí díky Intune a Azure Active Directory. Windows 10 a bezpečnost. Představení HP zařízení s Windows 10. Windows 10 a správa. V případě zájmu o setkání a konzultaci, jak mohou...Číst více

Výhled do budoucnosti 

Stejně jako v ostatních společnostech se vaše nejlepší týmy v posledních letech pravděpodobně věnovaly především výzkumu možností využití mobilních, sociálních, analytických a cloudových technologií k přechodu na digitální podnikání. Po vyřešení tohoto problému je zde další výzva: Jakým způsobem nyní vedoucí pracovníci svou digitální výhodu využijí?...Číst více

Bezpečnostní lekce z veřejného sektoru 

Všeobecně se tvrdí, že se veřejný sektor může poučit od současných moderních podniků. Když však dojde na osvědčené bezpečnostní postupy, mohou se karty obrátit. Přední organizace působící ve veřejném sektoru se v uplynulém desetiletí potýkaly s hrozbami místního i mezinárodního rozměru a mohou podnikovým organizacím předat cenné bezpečnostní rady....Číst více

Vytvoření bezpečnostní kultury 

Pro řadu podniků znamená zabezpečení IT zabezpečit infrastrukturu, zařízení a software před infiltrací a útoky. Jeden kriticky důležitý prvek je však často přehlížen: lidský prvek. Lidé mají z podstaty tendenci pomáhat jeden druhému. Avšak tato ochota posloužit může z hlediska podnikové bezpečnosti představovat slabý článek řetězu. Navzdory usilovným snahám oddělení IT o zabezpečení podnikových prostředků...Číst více

Kybernetická bezpečnost a soukromí: Správa podnikových rizik 

Zabezpečení a ochrana soukromí již dnes není pouze záležitostí IT. Řada významných narušení bezpečnosti nás naučila, že následky bezpečnostního incidentu mohou dalece přesáhnout náklady vynaložené na eliminaci problému. Tyto problémy mohou poškodit důvěru, kterou jste si získali u zákazníků, nevratně poškodit dobré jméno vaší značky a negativně ovlivnit vaše podnikání. Moderní vedoucí pracovníci dobře chápou,...Číst více