Přeskočit na obsah
Industry blogy společnosti Microsoft

Oddělení IT má ve společnosti Microsoft dvě úlohy. Podobně jako týmy IT v jiných velkých podnicích pomáháme společnosti v její transformaci a současně pečujeme o aplikace, infrastrukturu a zabezpečení. Na rozdíl od množství těchto týmů IT zastáváme také úlohu ochránce zákazníků podniku tím, že testujeme nové softwarové produkty a služby a připomínkujeme je. Jako první „zákazník“ společnosti Microsoft studujeme scénáře, které se dotýkají více produktových skupin. Chceme tak zajistit vysokou koncovou kvalitu a předat naše zkušenosti prostřednictvím připomínek týmům pro vývoj produktů. Poté předvedeme, co děláme v oddělení IT společnosti Microsoft, abychom informovali naše zákazníky a umožnili jim učit se od nás.

Loni jsme prosadili spolupráci uvnitř společnosti, jejímž cílem bylo zajistit, aby byly obě zmíněné úlohy IT poskytovány efektivně bez ohledu na organizační limity. Vedení společnosti Microsoft ve svém úsilí transformovat společnost neustále zvyšuje svá očekávání kladená na úlohu IT. Činí tak sloučením digitálních služeb do 15 nabídek služeb napříč společností. Tyto nabídky služeb respektují základní procesy a schopnosti společnosti a spojují všechny aspekty IT do něčeho, co nazývám „jedno IT“.

Každá nabídka služeb má svého vlastníka. V některých případech je tím vlastníkem vedoucí pracovník IT, jindy je jím vedoucí pracovník společnosti. Vlastník společně s týmem odpovídá za vytvoření vize nabídky služeb, návrh plánu realizace vize a identifikaci závislostí na dalších nabídkách služeb. Nakonec je každá nabídka služeb vyhodnocena podle souboru přínosů pro společnost.

Jako příklad vezmeme nabídku marketingových služeb. Cílem je zajistit služby pro naše koncové zákazníky a komerční marketingové plány pro celý svět. Požadovaným přínosem této nabídky služeb pro společnost je zaujmout slibné potenciální zákazníky, které lze oslovit pomocí bezprostředně související nabídky služeb: prodeje. Ačkoliv má tato nabídka pro společnost další přínosy, je získání slibného potenciálního zákazníka úspěšným přínosem, na jehož dosažení mohou spolupracovat vedoucí pracovníci IT a marketingu.

Úloha IT v digitální proměně

Aby došlo k maximálnímu sladění s digitální proměnou, kterou ve společnosti prosazuje generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella a jeho řídicí tým, požádal jsem můj tým, aby přizpůsobil priority IT čtyřem pilířům digitální proměny, které Satya vytyčil:

Zapojení zákazníků: Jako společnost potřebujeme pochopit chování zákazníků. Získávání informací hraje v pochopení a rozboru velkého objemu dat klíčovou úlohu, jejíž cílem je rozpoznat typické pocity a chování našich zákazníků. Abychom tato data získali, musíme zákazníky oslovit v potřebném kontextu a musíme se přizpůsobovat měřítku interakce. Oddělení IT společnosti Microsoft má v této oblasti několik priorit:

 • Vybudovat infrastrukturu, která umožňuje zapojit do procesu zákazníky, jako je telemetrie, komplexní pohled na zákazníka a moderní systémy obchodování.
 • Podporovat rozsáhlé příležitosti pro vyhledávání, zkoušení a nákup, které umožňují prodej doplňkových a vyspělejších produktů, a zabudovat tyto možnosti do našich produktových služeb.
 • Zajistit podporu rozhraní aplikační platformy (API) v našich základních službách s cílem usnadnit integraci platformy.
 • Doplnit zákaznickou podporu o samoobslužné roboty.

Zapojení zaměstnanců: Každá infrastruktura zahrnuje znalosti a analýzy, které čekají na své objevení. Tím, že bezpečným způsobem prolomíme informační bariéry, pochopíme a naučíme se, jak lidé ve společnosti využívají svůj čas, a pomůžeme docílit maximální dopad na naše vlastní pracovníky prostřednictvím následujících opatření:

 • Proměnou obchodních procesů pro marketing, finance, lidské zdroje a další obory a zjednodušením používání a zvýšením intuitivnosti procesů na různých platformách.
 • Oživením produktivity prostřednictvím spolupráce na bázi aplikací Office 365.
 • Podporou procesů založených na datech s vybranými, snadno přístupnými daty.
 • Poskytováním mobilních služeb ve všech zařízeních.

Optimalizace provozu: Současné digitální technologie pomáhají firmám neuvěřitelně rychle rozkrývat problémy a nedostatky, předpovídat budoucí události a přizpůsobovat se jim. V této oblasti pomáhá oddělení IT společnosti Microsoft několika způsoby:

 • Modernizuje portfolio našich aplikací, procesy a znalosti.
 • Přemisťuje služby do cloudu tím, že dává přednost nejslibnějším příležitostem podporujícím transformaci.
 • Zaměřuje nové metody automatizace na nejslibnější příležitosti eliminující manuální práci.

Transformace produktů: Každá společnost se stává společností založenou na datech. Musíme vytvořit propojené služby a analyzovat, co lze zpeněžit, a tím umožnit použití nových obchodních modelů. Oddělení IT podpoří toto úsilí následujícími činnostmi:

 • Pomůže společnosti uskutečnit přechod od výnosů z licencí k modelům založeným na používání a spotřebě.
 • Bude denně, týdně a měsíčně sledovat a analyzovat aktivní uživatele.
 • Bude motivovat prodejce a partnery, aby se orientovali na produkty a služby využívané zákazníky, nikoliv na prodávané produkty a služby.

Očekáváme, že naše zaměření na přínosy nabídek služeb pro společnost nám pomohou lépe sladit všechny investice do digitálních a informačních technologií v celé společnosti. Tato koordinace umožní zaměstnancům společnosti Microsoft, aby do procesu zapojili naše zákazníky a lépe pochopili jejich potřeby. Naším úkolem je pak optimalizovat provoz společnosti, abychom mohli transformovat produkty a náš obchodní model.