Přeskočit na obsah
Industry blogy společnosti Microsoft

„Firmy, které jako první uskutečnily digitální transformaci, vytvářejí každý rok v průměru o 100 milionů USD vyšší výnos z provozní činnosti.“

– Rozhovory společnosti Keystone Strategy, říjen 2015 až březen 2016

Svět se nachází v bodě zlomu, na začátku revoluce IT, která změní způsob, jakým žijeme, pracujeme a vzájemně komunikujeme. Změny přicházejí rychle a mění tradiční postupy v odvětvích novými produkty a obchodními modely, ovlivňují marketing a vývoj produktů, aby uspokojily hyperpropojené zákazníky, a zvyšují standardy IT, aby podporovaly primárně mobilní pracovníky. Společnosti aktualizují své nástroje, aby podporovaly práci z domova a zaměstnance vlastnící více zařízení, a to i kvůli nedostatku kvalifikovaných talentovaných osob. Hnací silou, která se skrývá za touto revolucí v digitální transformaci, je Internet věcí (IoT), tvořený propojenými inteligentními řešeními pro procesy zaměřené na zákazníky a interní procesy. Pokud si nejste jistí, kde začít s IoT, jak budete pokračovat? A jak se připojíte k digitální revoluci, když současně řídíte každodenní procesy a systémy, které ponechávají otevřené dveře vaší společnosti? Prvním krokem je vytvoření jasného plánu. Nejprve je třeba rozhodnout, kterou oblast firmy chcete vylepšit jako první. Microsoft pro začátek identifikoval čtyři hlavní oblasti digitální transformace:

 • Upoutání zákazníků
 • Rozšíření možností zaměstnanců
 • Optimalizace operací
 • Proměna produktů

Bez ohledu na aktuální trendy IT je klíčovou prioritou naslouchat potřebám zákazníků, porozumět jim a reagovat na ně. Nejlepší příležitostí pro zahájení digitální transformace a pro vytváření dalších příjmů je pro většinu firem zaměřit se nejprve na upoutání zákazníků. Výhody transformace na primárně digitální firmu Digitální transformace není jenom o samotné technologii. Spočívá totiž v získání jednotnějšího, komplexnějšího pohledu na základní funkce vaší firmy a v dosažení větší flexibility těchto funkcí. S tímto druhem pružnosti se dokážete vypořádat se vším, čemu vás budoucnost vystaví. A když máte lepší přehled o míře upoutání zákazníků, vaši zaměstnanci mohou poskytovat podstatu toho, co chcete zákazníkům sdělit, individuálnějším a konzistentnějším způsobem. Upoutání zákazníků: transformace začíná jediným krokem Pokud se organizace chtějí stát součástí revoluce, musí k transformaci přistupovat jako k „rychlému inkrementalismu“, tedy musí zjistit, co definuje úspěch, a postupně měnit své stávající struktury směrem k větší dokonalosti. Například při snaze o upoutání zákazníků se firma může poohlédnout po komplexnějších metodách pro:

 • dosažení přístupu zaměřeného na zákazníky v celé společnosti,
 • kontaktování a individuální přizpůsobení interakcí se zákazníky,
 • používání dat k porozumění aktuálním požadavkům zákazníků,
 • spolupráci oddělení IT s předními marketingovými firmami při výběru nejstrategičtějších nástrojů a řešení.

Máte příležitost přehodnotit způsob upoutání zákazníků tak, aby co nejlépe vyhovoval vaší organizaci. Vaši zákazníci využívají spoustu kanálů k vyhledávání informací a diskuzím o značkách, takže příležitosti pro připojení ke konverzaci jsou nekonečné. Pokud chcete vytvořit nové řešení, vycházejte z nástrojů a technologií, které už používáte, jako jsou:

 • sledování sociálních médií a vyhledávání informací v těchto médiích,
 • dolování stávajících dat pro vytvoření komplexního pohledu na vztahy se zákazníky,
 • vytváření plánů pro postupné dosažení lepší komunikace se zákazníky.

Můžete začít postupnou integrací dalších pilířů digitální transformace, kterými jsou rozšíření možností zaměstnanců, optimalizace operací a proměna produktů, a to v rozsahu, v jakém chcete. Vzhledem k tomu, že se každá firma nachází v odlišné fázi digitální zralosti, Microsoft vyvinul model, který vám pomůže úspěšně vést vaši organizaci na cestě k dokončení digitální transformace. Další podrobnosti, skutečné příklady a odpovědi týkající se vytvoření plánu pro transformaci na primárně digitální firmu získáte stažením elektronické knihy Plán pro primárně digitální firmu (transformace v Microsoftu).