Gå frem til indhold
Microsoft Industry Blogs

Two business people looking at a tablet on the steps of a building

I løbet af mine 19 år i politiet har jeg tilbragt meget tid i retssale. Når jeg tænker på alle de retssale, jeg har været i, ser de mere eller mindre ud, som de gjorde for 200 år siden, bortset fra at der nu også er computere og skærme. 

Retssystemerne rundt om i verden har traditionelt anvendt papirbaserede processer – og det gør langt de fleste stadigvæk – selvom det er ved at ændre sig. Retsvæsenet i  Storbritannien genererede en million dokumentsider om dagen, inden man skiftede til en cloudbaseret digital retsplejeplatform fra Microsoft. Ud over betydelige omkostningsbesparelser til produktion, transport og opbevaring af store mængder papir er det bedste ved digitaliseringen, at dataene bliver lettilgængelige, fordi de ikke længere skal findes på et lager. Man kan analysere dem og bruge dem til at søge efter relevante retsmøder, retspraksis, juridiske tendenser m.m. (Læs mere i min blog på e-justice).

Digital retspleje – en global trend

Det glæder mig at se, at digital transformation er en stigende tendens i domstole verden over – og at det giver resultater. Allerede efter 12 måneder har den britiske platform for digital retspleje ført til en reduktion på over 18 mio. papirdokumenter i forbindelse med over 100.000 sager med 18.500 registrerede brugere. Ud over at gå fra papir til et digitalt miljø er domstolene også i gang med at indføre nye systemer ved hjælp af andre former for moderne teknologi: 

 • Domstolene i Portugal har indtjekningsautomater, hvor alle parter med tilknytning til en sag kan benytte deres id-kort til at gøre domstolspersonalet opmærksom på, at de er kommet.
 • Teknologien betyder også større gennemsigtighed og effektivitet i planlægningen af retsmøder, så vidner, ofre, mistænkte, advokater og dommere kan se, hvornår og hvor de skal møde, i stedet for at skulle vente på, at et retslokale bliver ledigt.
 • Fjernadgang til retsmøder, domsforhandlinger og vidneforklaringer ved hjælp af vores sikre Skype for Business, betyder, at domstolenes fysiske placering bliver mindre vigtig. De er særligt nyttige, fordi:
  • De gør det muligt for et dommerpanel at behandle sager virtuelt 
  • Man undgår udgifterne til og faren ved at transportere farlige fanger fra fængslet 
  • En vidneforklaring optages én gang, og videoen kan så bruges igen ved efterfølgende retsmøder, så ofret ikke behøver at genopleve hændelsen. 
 • Højesteret i Buenos Aires har opgraderet til operativsystemet Windows 10 for at opnå bedre sikkerhed, administration, resultater og større omkostningsreduktion. Domstolene behandler også sagerne hurtigere via en tilpasset medieportal baseret på Microsoft Azure, som giver borgerne adgang til sager, der er registreret elektronisk, og til at se videooptagelser via integration med Azure Media Services.
 • Den statslige domstol i Sao Paulo har gennemført en digital transformation, hvorved borgerne betjenes op til 70 % hurtigere – idet de første 2,5 mio. digitaliserede processer sparer 850.000 arbejdstimer eller næsten 100 årsværk.

Cybersikkerhed: grundlaget for Microsofts domstolsløsninger

Domstolenes it-systemer og retsdokumenter skal beskyttes mod cyberangreb, ligesom retsbygninger, personale, advokater, sagsdeltagere og besøgende har brug for fysisk beskyttelse. Microsoft tager cybersikkerhed meget alvorligt og investerer årligt en mia. dollars i sikring af vores cloudøkosystem. Cybersikkerhedseksperterne i vores Digital Crimes Unitog Cyber Defense Operations Center overvåger information for at identificere reelle trusler, ligesom de udvikler værktøjer og teknikker til at spore og fange cyberkriminelle og deler dem med politiet rundt om i verden.

Microsoft baner vejen for prioritering af digital transformation hos offentlige myndigheder og sikrer samtidig, at organisationer såsom domstolene sørger for tilstrækkelig tillid, sikkerhed og overholdelse af standarder i forbindelse med følsomme data. Vi tænker sikkerhed ind i Microsofts produkter og tjenester fra begyndelsen. Her er et par eksempler: 

 • Microsoft Azure er en global, pålidelig cloudtjeneste med høj skalerbarhed, der sikrer mere omfattende overholdelse af standarder end nogen anden udbyder.
 • Office 365, som domstolene i vidt omfang bruger til planlægning og kommunikation, giver kontrol over datasikkerheden og overholdelsen af standarder med indbygget beskyttelse af personlige oplysninger, gennemsigtighed og avanceret brugerkontrol. Avanceret sikkerhedsadministration giver ligeledes øget indsigt og kontrol.
 • Microsoft Dynamics CRM hjælper med at administrere og visualisere arbejdsgangen i den retslige proces – hvilket er en af domstolenes største arbejdsopgaver.
 • Azure Media Services, som er en del af løsningen i Buenos Aires, leverer indhold på en mere sikker måde.

Det er spændende at se, hvordan domstolene rundt om i verden tager digital transformation til sig, så de bliver mere effektive, produktive og omkostningseffektive, samtidig med at de sikrer borgerne en bedre oplevelse.