Gå frem til indhold
Microsoft Industry Blogs

Det forventes, at verdens befolkning når op på 8 milliarder i 2025, og over halvdelen af disse mennesker forventes at bo i byer. I mange af verdens byer er vigtig infrastruktur som el-nettet og vanddistributionssystemer over hundrede år gammel og kræver modernisering for at kunne støtte økonomien og det stigende befolkningstal.

Energi- og vandressourcer er grundlaget for en bys fremgang og bæredygtighed. For at sikre, at folk har adgang til disse vigtige ressourcer og nye muligheder, er det afgørende, at byerne kan styre fremtiden gennem teknologiske fornyelser og samarbejde om effektiv udnyttelse af ressourcerne.

For bedre at forstå, hvordan forsyningsværker kan bidrage til at forme fremtidens byer, bestilte Itron en global undersøgelse af forsyningsbranchen. Itron Resourcefulness Index er en enestående undersøgelse, der omfatter både lederes og forbrugeres holdninger til styring af energi- og vandforsyning. Undersøgelsen indeholder svar fra mere end 1.400 respondents i 14 lande fra næsten alle dele af verden. Rapporten giver vigtig viden om forsyningsbranchen, herunder behovet for mere samarbejde, teknologi og fornyelse for at skabe forandring i den måde, vi administrerer energi- og vandressourcer på.

Teknologisk fornyelse

Et af de vigtigste resultater i Resourcefulness Index er, at 94 procent af lederne af forsyningsværkerne og 86 procent af forbrugerne siger, at det er nødvendigt med ændringer af forsyningsbranchen. Desuden mener 60 procent af lederne og 70 procent af forbrugerne, at branchen ikke fungerer effektivt i dag. Den gode nyhed er, at teknologi kan drive branchen fremad. Teknologisk fornyelse giver nye muligheder og vil være drivkraft for intelligente byer i fremtiden. Det er en forudsætning, at byerne har et stærkt teknologisk grundlag, som de kan bygge nye anvendelser ovenpå. Investeringer i intelligente målere og intelligente elnet gør byerne mere effektive, når de skal betjene borgerne. De muliggør tovejskommunikation og direkte registrering af forbrugsdata, så energi- og vandspildet mindskes. Ved at sammenkæde intelligente målere og intelligente elnet med dataanalyser kan man øge effektiviteten og spare ressourcer. Hvis det gøres rigtigt, kan overgangen fra intelligente elnet til intelligente byer skabe nye muligheder for en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Kommunale ledere kan bruge oplysninger, der registreres i intelligente enheder, til at pumpe vand, når forbruget er lavt, mindske spild og øge forbrugernes bevidsthed. Kommunikationsinfrastrukturen i det underliggende intelligente elnet kan også bruges til transport og andre tjenester. Eksempelvis kan sensorer, der bruger infrastrukturen i det intelligente elnet, integreres i parkometre og parkeringskældre og udsende oplysninger om ledige pladser til smartphones. Disse sensorer kan også fortælle om trafikpropper og alternative veje, og de kan være integreret med gadebelysningen, som kan tænde og slukke efter behov.

Forbrugerne ønsker flere oplysninger. Ifølge Resourcefulness Index siger 80 procent, at de ikke modtager tilstrækkelige oplysninger fra deres forsyningsvirksomheder. Den gode nyhed er, at teknologien til at levere disse oplysninger findes i dag. Vi har mulighed for at give folk de ønskede oplysninger, lige når de har brug for dem. Det gør det muligt at træffe velinformerede beslutninger om optimering af ressourcer, og hvordan de fungerer sammen i vores byer. Byerne skal indføre teknologien.

Samarbejde om effektiv udnyttelse af ressourcerne

Teknologi er ikke hele svaret. Det bedste arbejde udføres, når folk samarbejder. Det gælder især, når vi sammen forsøger at håndtere udfordringer som energi, vand, urbanisering og transport. Disse udfordringer kan ikke klares med løsninger, der kun har ét fokus. Vi har brug for at udbygge samarbejdet mellem alle interessenter for at få de bedste ideer til, hvordan ressourcerne udnyttes bedre.

I Charlotte i North Carolina, USA, er der et godt eksempel på innovativt samarbejde. Envision Charlotte er et enestående initiativ, hvor offentlige og private virksomheder er gået sammen om at skabe en model, der udnytter bæredygtighed til økonomisk vækst og kan bruges i alle fællesskaber. Envision Charlotte udvikler programmer til at spare på energi- og vandressourcer og reducere driftsomkostningerne. Målet er, at Charlotte skal have den mest bæredygtige bykerne, som leverer oplysninger, der fører til adfærdsændringer og gør det nemmere at træffe intelligente, bæredygtige valg. Samarbejde er kernen i Envision Charlottes succes. Teknologivirksomheder, lokale virksomheder, forsyningsværker, kommunale ledere og NGO’er samles for at skabe en bæredygtig og velfungerende bykerne.

Den måde, vi styrer energi- og vandforbrug på, definerer dette århundrede. Branchen er nødt til at tage skridt til at sikre, at ressourcerne kan opfylde efterspørgslen. Sammen kan vi modernisere el-nettet, skabe mere intelligente byer, kommunikere med borgerne på nye måder og bedre styre de værdifulde vand-, gas- og el-ressourcer med teknologi og fornyelse. Tilstedeværelsen af innovative, intelligente teknologier i en by vil øge muligheden for at tiltrække nye virksomheder og forbedre byens omdømme for bæredygtighed. Gennem fornyelse og samarbejde kan vi skabe intelligente byer samt nye økonomiske muligheder for personer verden over.