Gå frem til indhold
Microsoft Industry Blogs

Vi kan ikke blive ved med at producere fødevarer på en bæredygtig måde med vores nuværende system. Ifølge den amerikanske landbrugsminister vil det kræve lige så meget fornyelse af landbrugssektoren i den næste 40 år som i de foregående 10.000 år at brødføde den voksende befolkning. Derfor er bæredygtigt landbrug vigtigt for verdens fremtid. 

Ønsket om en bæredygtig fødevareproduktion, der ikke skader miljøet eller truer menneskers sundhed, er drivkraften bag den revolution, der foregår i landbrugssektoren i dag. Ildsjæle, der brænder for vores miljø, som gør noget for at bekæmpe sult, som arbejder for fødevaresikkerhed og som fremmer bæredygtig udvikling, er i gang med at frigøre landbrugssektorens potentiale.

Jeg har selv for nylig set, hvad disse ildsjæle udretter, på FN’s multiinteressentforum om videnskab, teknologi og innovation, der blev afholdt den 15.-16. maj med det formål at fastsætte bæredygtige udviklingsmål (STI-forum). 

Under mine samtaler med deltagere i konferencen fortalte jeg om, hvordan teknologien understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og kom med eksempler på intelligent landbrug og bæredygtig vandrensning, der virkelig har gjort en forskel, f.eks. i form af større udbytte og lavere vandforbrug. 

Opsving i den agroteknologiske sektor

Det er tydeligt, at denne sektor er i kraftig vækst. Jeg hører hver dag historier om landmænd, der producerer fødevarer af bedre kvalitet og opnår større høstudbytte og øget overskud. 

Hvad er drivkraften bag al denne aktivitet? Forbedrede dyrkningsmetoder er afgørende – især fordi fødevareproduktion er meget ressourcekrævende og konstant truet. Omkring 70 % af verdens ferskvand går til at dyrke afgrøder, mens op til 40 % af afgrøderne går til på grund af ukrudt, sygdomme og insekter. Tænk, hvor meget mere effektive landmændene kunne blive, hvis de kunne sikre optimal vanding, overvåge deres produktionsmarker, kontrollere gnaverangreb og beskytte afgrøderne mod insekter og sygdomme. 

Takket være den spændende udvikling inden for kunstig intelligens og kognitiv computing, Internet of Things (IoT), big data, avanceret analyse og voksende socialt engagement er Microsoft og vores partnere ved at gøre drømmen om agroteknologisk innovation til virkelighed for virksomheder i alle størrelser.

Hjælp til landmænd, der er berørt af klimaforandringerne

Et lidenskabeligt ønske om at løse fødevareudfordringerne motiverer Microsoft-medarbejdere i hele verden. Jeg ser mange eksempler på medarbejdere, der personificerer Microsofts mangeårige bæredygtighedsengagement og håndterer miljømæssige udfordringer ved hjælp af teknologi og innovation. 

Prashant Gupta er Microsoft Cloud + Enterprise Principal Director, og hans lidenskabelige ønske om at gøre en forskel i sit fødeland fik Microsoft til at gå sammen med FN-organisationen ICRISAT (det internationale afgrødeforskningsinstitut for semi-aride tropeområder) og myndighederne i Andhra Pradesh i Indien om at hjælpe jordnøddeavlere med at håndtere tørke. 

Gupta og hans team har udviklet en løsning, der anvender avanceret analyse og maskinlæring sammen med fremskridt inden for Microsofts computerteknologier til at lancere et pilotprogram med det mål at hjælpe landmænd, der berøres af klimaforandringer. Programmet omfatter en sånings-app, som rådgiver landmændene om de bedste såtidspunkter ud fra vejr- og jordforhold samt andre indikatorer. 

I juni 2016 rådede sånings-appen landmændene til at udskyde såningen i to uger. De landmænd, der fulgte rådet, fik et 30 % højere udbytte pr. hektar end de landmænd, der besluttede sig for at følge deres traditionelle tidsplan. Landmændene kan få information og opdateringer om såning via sms’er, der sendes til de mobiltelefoner (ikke smartphones), de får udleveret. Du kan få flere oplysninger om dette spændende samarbejde og den inspirerende succeshistorie i denne video.

Mindre madspild 

Dirk de Jong, Service Delivery Manager hos Microsoft i Holland, var på udkig efter en god metode til at vise, hvordan avanceret analyse kan have en økologisk effekt. Han kom på ideen med at bidrage til mindre madspild i Microsofts kantine – noget, som restaurantejere, cateringvirksomheder og miljøforkæmpere tillægger stor betydning. Ud over at føre til betydelige besparelser og reducere ressourceforbruget betyder reduktionen af det daglige madspild også, at virksomhederne kan minimere deres økologiske fodaftryk. 

Dirk gik sammen med Dennis Eikelenboom, Data Platform Consultant hos Microsoft, om at udvikle en app til Hutten Catering, der giver viden om den daglige drift, som de kan handle på. I stedet for at gætte sig frem bruger Hutten et Microsoft Power BI-dashboard til at finde mønstre og data om fødevareforbrug, f.eks. salgs- og menupræferencer den pågældende dag, det forventede antal besøgende samt vejret, for at etablere en mere effektiv indkøbsprocedure og skræddersy den daglige menu.

Landbrugsassistance i realtid 

DunavNET, der er Microsoft Internet of Things (IoT)-partner, tilbyder landmænd en række fordele med sine intelligente landbrugsløsninger, der går under betegnelsen agroNET. agroNET, som er baseret på Microsoft Azure IoT, indeholder en række moduler og færdige cloudtjenester, der er udviklet til at tilbyde omfattende landbrugsekspertise i et lettilgængeligt og brugbart format. Det digitale værktøjssæt, der er baseret på Azure SQL Database, kombinerer mange års landbrugsviden om jord og planter med sensorer og gateways, der kan registrere og analysere data nøjagtigt i realtid. Løsningen præsenterer dataene for landmændene i form af nyttige oplysninger om, hvornår de skal vande deres afgrøder, hvordan de kan kontrollere sygdomme, og hvor de skal bekæmpe skadedyr. 

En af de inspirerende succeshistorier handler om, hvordan en sukkerfabrik i Serbien anvender agroNET-pakken til at forbedre dyrkningen af sukkerroer. Ved hjælp af en kombination af sensorer, der måler vandindholdet i jorden, lokale vejrudsigter og afgrødemodeller sikres det, at landmændene vander deres afgrøder på det helt rigtige tidspunkt og i den rette mængde. Og resultatet? Takket være systemet har de øget udbyttet med 30 % og nedbragt vandforbruget med 20 %. Du kan læse hele casestudiet her og få flere oplysninger om DunavNETs intelligente landbrugsløsninger.

Afgrødeinnovation med genomik

En anden historie om innovation fokuserer på Nicola Bonzannis forskningsarbejde. Nicola forfølger sin barndoms lidenskab for natur og teknologi ved at anvende fremskridt inden for datalogi og computerteknik til at løse biologiske problemer. Den inspirerende historie begynder med hans kræftforskning og efterfølgende anvendelse af tilsvarende forskningsteknikker på forskellige livsformer. Hans webbaserede værktøj, ConBind.org, udnytter skaleringsmulighederne i Microsoft Azure Batch-tjenesten, der gør det let og hurtigt for brugerne at køre komplekse bioinformatikforespørgsler.

Nicola er gået sammen med KeyGene – en af verdens førende agrobioteknologiske virksomheder, der brænder for innovation inden for afgrøder. De benytter genomik til f.eks. at identificere vigtige karakteristika, sygdomsresistens eller holdbarhed, som er af interesse for planteavleren. Partnerne har planer om at anvende ConBind-værktøjet i forbindelse med plantegenomik og sikre landmændene fordele i form af tørkeresistente planter, øget afgrødeudbytte og forbedring af afgrødernes næringsværdi. 

Ud over samarbejdet med KeyGene er Nicolas nye projekt en nystartet virksomhed ved navn ENPICOM, som understøttes af Microsoft-programmet BizSpark og har til formål at kombinere softwareudvikling og biovidenskab til opbygning af IoT-tilbud. Se denne to-minutters video om Nicolas arbejde. 

Forskningscentret Microsoft Research samarbejder med over tusind forskere og ingeniører verden over og har arbejdet med genomik i mere end 10 år. Det er spændende at se, at gennembrud i Microsofts databehandlingsmetoder – primært brug af databehandling i Azure til at udføre vigtige aspekter af genomsekventering syv gange hurtigere, så lægerne kan diagnosticere sjældne og farlige sygdomme på fire timer i stedet for 28 – også kan fremskynde vigtige gennembrud for Nicola og hans partnere i KeyGene i deres kamp for en sundere og mere effektiv fødevareproduktion.

Ny økonomi for andelslandbrug

Man hører tit og ofte historier om forskere, ingeniører og iværksættere i landbrugssektoren, der arbejder utrætteligt på at skabe en bedre verden. På Microsoft Build-arrangementet den 10.-12. maj 2017 talte Judson Althoff, Microsofts Executive Vice President, Worldwide Commercial Business, om, hvordan Microsoft har bistået Land O’ Lakes med den digitale transformation til en præcisionslandbrugsvirksomhed til en værdi af 13 mia. dollars. Virksomheden er gået fra at producere ca. 260 skæpper korn pr. hektar til nu at producere ca. 1000 skæpper korn pr. hektar. Den type innovation er med til at videreudvikle landbruget for en ny generation.

Som Judson sagde: “Man taler med landmænd, der har arbejdet på landbrug i generationer, og de siger: ‘Det her var min farfars gård. Hvis du havde fortalt mig, at jeg ved hjælp af en computer eller kunstig intelligens kunne få større udbytte af det her stykke jord, som jeg har dyrket med mine egne hænder hele livet ligesom min far og min farfar før mig, ville jeg aldrig have troet dig.’ Men det er sådan, det er i dag. Hvis vi kan gennemføre en digital transformation af smør, kan vi også gøre det med din virksomhed.” 

Bæredygtigt landbrug er et område, som vil få stadig større betydning. Jeg håber, du finder lige så stor inspiration i disse succeshistorier og historierne om ildsjælene bag dem, som jeg. I takt med at den digitale teknologi transformerer vores virksomheder, brancher og lokalsamfund, arbejder Microsoft målrettet på at sætte folkene bag innovationen i stand til at nå endnu længere i deres arbejde med at løse verdens miljøudfordringer, skabe bedre livskvalitet og gøre verden til at bedre sted.