Ga naar de inhoud

Microsoft Industrie Blogs

Posts

Rapporteren – reageren op verzoeken over gegevens en beschikbaarheid van de vereiste documentatie 

Reageren op verzoeken over gegevens, rapporteren van gegevensinbreuken en beschikbaarheid van de vereiste documentatie Registratie Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten bijhouden (i) wat de doeleinden van de verwerking zijn, (ii) welke categorieën persoonsgegevens er verwerkt worden, (iii) wat de identiteit is van de externe partijen waarmee de gegevens worden gedeeld, (iv) of derde landen persoonsgegevens...Lees meer

Beveiligen – veiligheidsmaatregelen nemen om gegevensinbreuken te traceren en aan te pakken 

  Traceren en aanpakken van gegevensinbreuken In bepaalde gevallen vereist de AVG dat organisaties de toezichthouders snel in kennis stellen indien er sprake is van inbreuken in verband met persoonsgegevens. In een aantal situaties moeten organisaties ook de betreffende betrokkenen hiervan in kennis stellen. Om aan deze eis te voldoen, moeten organisaties systeeminbreuken kunnen monitoren...Lees meer

Beveiligen – veiligheidsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen 

  Jouw gegevens beveiligen Het beveiligen van gegevens is een complexe zaak. Er moet namelijk met veel soorten veiligheidsrisico’s rekening worden gehouden, van fysieke indringers en kwaadwillende werknemers tot aan onbedoeld gegevensverlies en online hackers. Door het ontwikkelen van programma’s voor risicobeheer en het nemen van risicobeperkende maatregelen (zoals wachtwoordbeveiliging, audit logs en encryptie) kan...Lees meer

Beheren – het managen van de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt en van de manier waarop ze worden ontsloten 

De AVG geeft de betrokkenen (de personen op wie de gegevens betrekking hebben) meer zeggenschap over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld verlangen dat zij inzage krijgen in de gegevens die jouw organisatie over hen bewaart, dat zij die gegevens aan andere services kunnen overdragen, dat onjuistheden in hun...Lees meer

Het winnen van jouw vertrouwen door contractuele verplichtingen vast te leggen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Vertrouwen is essentieel voor het welslagen van de missie van Microsoft om elke persoon en organisatie op onze planeet in staat te stellen meer te bereiken. Om te zorgen dat je vertrouwen hebt in de producten en diensten van Microsoft die je gebruikt, hanteren wij een principiële aanpak met verregaande verplichtingen op het gebied van...Lees meer

 

Het is de hoogste tijd om te evalueren of jouw organisatie klaar is voor de AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van personen in de Europese Unie (EU) om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen en verplicht organisaties om hun maatregelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming aan te scherpen....Lees meer