Ga naar de inhoud
Microsoft Industrie Blogs

Vertrouwen is essentieel voor het welslagen van de missie van Microsoft om elke persoon en organisatie op onze planeet in staat te stellen meer te bereiken. Om te zorgen dat je vertrouwen hebt in de producten en diensten van Microsoft die je gebruikt, hanteren wij een principiële aanpak met verregaande verplichtingen op het gebied van privacy, veiligheid, compliance en transparantie. Via deze benadering kunnen wij je onder meer assisteren bij jouw inspanningen om aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU te voldoen. Deze nieuwe privacy-verordening wordt op 25 mei 2018 van kracht.

Indien jouw organisatie persoonsgegevens van ingezetenen van de EU verzamelt, host of analyseert, ben je op grond van de AVG-bepalingen verplicht om externe gegevensverwerkers in te schakelen die waarborgen dat zij in staat zijn om aan de technische en organisatorische vereisten van de AVG te voldoen. Om jouw vertrouwen in ons verder te vergroten, gaan wij contractuele verplichtingen met je aan die je als essentiële AVG-gerelateerde garanties mag beschouwen met betrekking tot onze services.

Onze contractuele verplichtingen garanderen dat je:
op verzoeken kunt reageren om persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen of wissen;
inbreuken in verband met persoonsgegevens kunt traceren en rapporteren;
jouw compliance met de AVG kunt aantonen.

Microsoft is de eerste mondiale provider van cloud services die je deze contractuele verplichtingen publiekelijk aanbiedt. Wij zijn van mening dat privacy een grondrecht is. De AVG is een belangrijke stap vooruit om nog meer duidelijkheid te verschaffen over individuele privacy-rechten, zodat de betrokkenen ze ook eerder kunnen inroepen. Wij zien ernaar uit om extra updates met je te delen over de manier waarop wij je kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van deze nieuwe verordening, waarbij we tegelijkertijd de privacybescherming op een hoger plan kunnen tillen.

Ga naar www.microsoft.com/GDPR  voor meer informatie over de toezeggingen van Microsoft op privacy-gebied, onze contractuele verplichtingen met betrekking tot de AVG en de visie van Microsoft over hoe je jouw AVG-compliance het beste kunt aanpakken. Je kunt ons uiteraard deze week ook bezoeken in onze stand op de International Association of Privacy Professionals’ Global Privacy Summit in Washington, D.C. Hier heb je ook de mogelijkheid om paneldiscussies bij te wonen.

Voor meer informatie