Ga naar de inhoud
Microsoft Industrie Blogs

Meer dan 70% van de wereldbevolking zal in 2050 in stedelijk gebied wonen. Tegelijkertijd zal een op de vier of vijf inwoners een oudere zijn met specifieke toegankelijkheidsvereisten. 

Linda Chandler headshot

Ik houd me al jaren bezig met beïnvloeding van de toekomst van steden. Ik zal me even voorstellen: ik ben Linda Chandler, een Microsoft Digital Advisor, gevestigd in Singapore. Microsoft Digital Advisory Services is een team binnen Microsoft Services. Digital Advisors ondersteunen met hun eigen expertise én de bronnen, ervaring en innovatie van Microsoft organisaties bij het realiseren van hun digitale ambities. We werken samen aan een veranderingsprogramma om de digitale bedrijfsactiviteiten van onze klanten uit te bouwen; onze website vind je hier. 

Mijn werk aan slimme steden is een perfecte uitlaatklep voor mijn ambitie om iets voor de maatschappij te betekenen met technologie. Burgers geven niet om de onderliggende technologie die hun steden draaiende houdt. Ze hebben al eeuwen andere prioriteiten: de kwaliteit van het gezinsleven, onderwijs, banen en maatschappelijke nalatenschap. Ik wil graag twee van mijn ideeën voorleggen: het brede concept van de Stad die overal werkt en een specifiek project voor toegankelijkheid en insluiting: Ontsloten steden. 

De stad die overal werkt

People sitting at a table in a big roomHet concept van een stad die overal werkt, is een uiterst leefbare stad met meerdere centra, gedreven door de maatschappelijke verwachting van een andere manier van wonen en werken, mogelijk gemaakt door nieuwe paradigma’s van gebouwen, technologie en vervoer. In ons oorspronkelijke artikel hebben Philip Ross en ik vier concepten aangedragen: 

  • Meer dan de slimme stad: Het is verbluffend als je eraan denkt hoe het landschap van stedelijke mobiliteit in heel korte tijd is veranderd met de introductie van autodelende diensten als Uber, Lyft en Grab. Hierdoor is een ‘vervoersarchitectuur’ ontstaan die op den duur flexibeler zal zijn dan de huidige ‘vervoersinfrastructuur’. Stel je eens voor hoe anders onze steden er uit zullen zien in het tijdperk van autonomoom rijden, wanneer infrastructuurelementen zoals parkeerplaatsen niet meer nodig zijn.
  • De derde ruimte: Velen van ons begrijpen de tegenstellingen tussen thuis werken en op kantoor werken. Het concept co-werken of in een informele setting overleg met een collega hebben of een conferentiegesprek voeren in een koffiebar (soms ook wel de ‘de derde ruimte’ genoemd), zal uiteindelijk leiden tot grote maatschappelijke veranderingen.
  • Stad van 100 kilometer: Vervoersverbindingen worden traditioneel doorgetrokken naar het achterland. Als we het concept nuitbreiden naar een stad met meerdere centra en onze fysieke vervoersverbindingen vervangen door digitale verbindingen, hoeveel verder kunnen de economische voordelen dan reiken?
  • Evolutie of revolutie: Het is belangrijk de kansen en uitdagingen te verkennen die ontstaan vanuit de tegenstelling groene steden – bestaande steden; beide hebben voor- en nadelen. 

Technologie kan op termijn maatschappelijke veranderingen teweegbrengen die onze ideeën over de toekomst van werk bepalen. 

Ontsloten steden

‘Ontsloten steden’ is een programma voor samenwerking dat is ontstaan in de kweekvijver van Microsoft Research, het resultaat van een unieke partnership tussen Microsoft, de Britse liefdadigheidsorganisatie Guide Dogs en enkele andere organisaties. Een prototype van een audio-rijke ervaring zal de mobiliteit, het zelfvertrouwen en de onafhankelijkheid van mensen met zichtverlies verbeteren. Met 3D-audio, omgevingsintelligentie in de cloud en een simpele app op een smartphone, krijg je een buitengewone sensatie van wat er in je omgeving is, wat een magische beleving van ontdekking en verkenning stimuleert. De pilot voor Ontsloten steden werd in het VK uitgevoerd.

Linda Chandler presenting at Smart City Expo 2016 Showcasing “Cities Unlocked”
Linda Chandler presenting at Smart City Expo 2016 showcasing “Cities Unlocked”

De samenwerking met Guide Dogs verliep via een ontwerpmethodologie op basis van co-creatie. We hebben gewerkt met de principes van gebruikersgericht ontwerp: mensen met zichtverlies, mobiliteitsdeskundigen van Guide Dogs en ontwerpers en technologen van Microsoft zijn samengebracht om te waarborgen dat de uiteenlopende perspectieven allemaal werden meegenomen in het onderzoek en de analyse die wij uitvoeren naar aanleiding van ons veldwerk. Het proces waarmee visueel beperkte personen oriëntatie in de ruimte en mobiliteit wordt bijgebracht, is in bijna 100 jaar niet veranderd. Door digitale technologieën, en dan met name 3D-audio, kunnen mensen worden geïnformeerd over hun locatie en wat zich in hun directe omgeving bevindt. Hierdoor kunnen mensen in de toekomst hopelijk zelfstandig nieuwe plekken verkennen en hun leefruimte vergroten. Dankzij de principes van insluitend ontwerp kunnen Ontsloten steden overal worden toegepast.