Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Posts

Förenkla regelefterlevnaden med visuella hjälpmedel och gör alla delaktiga 

Med hjälp av BPM kan företag skilja regler som kan komma att ändras från övriga och behandla dem på ett särskilt sätt. Det blir då möjligt att behålla de 80–90 % av lagarna som nästan aldrig ändras och man slipper bygga om ett program eller en process varje gång lagstiftningen ändras....Läs mer

Hög tid att välja. Vilka investeringar prioriterar du? 

Om ni väljer en databaserad och portfoliohanterad metod kan ni anpassa era investeringsbeslut till de strategiska målen utifrån fakta. Ni kan även övervaka och värdera utfallet på ett objektivt sätt, för att nå bästa möjliga affärsresultat....Läs mer

Expandera genom att göra kunderna nöjda via flera olika kanaler 

Med Visio kan du enkelt visualisera en förväntad kundupplevelse i diagramform och länka data till varje steg i inköpsprocessen. På så sätt kan du analysera var kunder gör sina inköp idag och visualisera vilka faktorer som ledde dem fram till köpet....Läs mer