Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Vi lever i en spännande tid där digitaliseringen är en naturlig del av vår vardag. Tekniken och sättet vi använder den på förändras dagligen och gränserna flyttas fram i en snabb takt. Möjligheterna tycks vara snudd på oändliga och det enda vi kan vara säkra på är att utvecklingen fortsätter.

Företag som väljer att anamma ett digitalt arbetssätt står inför en spännande förändring, tillika omvälvande insikter. Och även utmaningar, inte minst för dig som ledare. Att leda ett företag i Det Nya Arbetslivet är inte samma sak som att leda traditionellt, men det öppnar många nya dörrar.

Under de senaste åren har begreppet Det Nya Arbetslivet (DNA) etablerat sig på allvar som ett sätt att förändra sitt sätt att jobba, ofta kopplat till digitalisering av företag i alla storlekar. Innebörden varierar beroende på vem du pratar med men två teman återkommer: Modern teknik och ett förändrat ledarskap.

Teknik möjliggör, människor utför

Idag kan du leda ditt företag och ha en nära kontakt med dina medarbetare utan att ni alltid befinner er på samma plats, men för att dra full nytta av möjligheterna med Det Nya Arbetslivet är modern teknik en viktig pusselbit som behöver vara på plats. Nästan alla svenska företag har en bra utgångspunkt idag. Många använder redan molntjänster som erbjuder flexibilitet.

När Sveriges bästa arbetsplatser utsetts är det framförallt företag med en modern och flexibel syn på arbete som placerar sig i topp. Det är företag som gör det enklare för sina medarbetare att få ihop livspusslet med hjälp av ny teknik. Men nya lösningar ställer också förändrade krav på ledarskapet.

Digitalt ledarskap är nyckeln till framgång

Ett nytt sätt att jobba kräver en ny syn på ledarskap. För att få ut det fulla värdet av hur teknik kan underlätta arbetsvardagen och stärka företaget behöver även ledarskapet förändras. En förändring som ofta är svårare än att investera i ny teknik, men som kan vara avgörande för hur ni lyckas. Precis som att grundstenarna i ett digitalt ledarskap är mer tillåtande och förstående kan omställningen för dig som ledare vara en inspirerande nystart som hjälper dig att se nya möjligheter i såväl verksamheten som dina medarbetare.

Runt om i Sverige finns det flera goda exempel på ledande företag och organisationer som kommit långt på sin resa mot Det Nya Arbetslivet. Flera har börjat sina förändringsresor hos oss på Microsoft. Många har besökt vårt aktivitetsbaserade kontor i Akalla och inspirerats av hur vi jobbar. Inte minst för att se hur ledarskap och modern teknik kombineras på ett strategiskt sätt.

Starta er resa

Vill du inspireras av andra och se hur ni kan dra nytta av smarta tjänster som gör skillnad på både kort och lång sikt? Vi visar, berättar och diskuterar gärna kring din organisations möjligheter med ny teknik. Boka in en workshop eller kom till vårt Upplevelserum och prova själv!