Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

I den digitala tid vi befinner oss i förändras samhället och vårt beteende i en allt snabbare takt. Vissa saker är dock samma som de varit i flera år. Trots att världen runtomkring ändrats. Ett exempel på det är synen på arbetstid och arbetsplatsen. På många svenska företag räknas fortfarande timmarna medarbetarna befinner sig på arbetsplatsen framför det verkliga värdet av det som presteras.

Även om många företag ser och förstår fördelarna med ett mer flexibelt arbetssätt är det många som inte vågar ta steget. Och det är fullt förståeligt. Förändring ÄR omskakande men stärker ofta din organisation. Men när det kommer till att anpassa sitt företag till dagens och framtidens förutsättningar är det väldigt ofta många undrar varför man inte startade sin förändringsresa tidigare.

Ett modernt arbetssätt skapar möjligheter

Tidningen Chef har vid flera tillfällen skrivit om hur nya generationer av medarbetare är allt mer värderingsstyrda. Syftet är viktigare än någonsin och arbetsplatser med en förlegad syn på teknik, ledarskap och friare arbetssätt kommer ha svårt att hänga med.

För nya generationer är modern teknik en självklarhet vilket bland annat Forbes lyft återkommande. Millennials, eller Generation Z som den ofta kallas på svenska, söker sig aktivt till organisationer som är värderingsstyrda och där det erbjuds mobilitet, flexibilitet, arbete utanför den vanliga arbetsplatsen och möjlighet att själv styra sin tid. Det i sin tur ställer också krav på ett modernt ledarskap som bygger på tillit och förtroende, vilket gör att ni kan slänga stämpelklockan.

Svenska företag i framkant

Runt om i landet finns det flera exempel på företag och organisationer som kommit långt i sin resa mot Det Nya Arbetslivet. Flera har börjat sina förändringsresor hos oss på Microsoft. Många har besökt vårt aktivitetsbaserade kontor i Akalla och tagit del av hur vi jobbar. Inte minst för att se hur ledarskap och modern teknik kombineras på ett strategiskt sätt.

Starta er resa

Vill du inspireras av andra och se hur ni kan dra nytta av smarta tjänster som gör skillnad på både kort och lång sikt? Vi visar, berättar och diskuterar gärna kring din organisations möjligheter med ny teknik. Boka in en workshop eller kom till vårt Upplevelserum och prova själv!