Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

De senaste årens tydliga trend att skapa ett mer platsoberoende och flexibelt arbetsklimat har gjort det både enklare och svårare för chefer och ledare. Allt beroende på den egna och företagets inställning till modernisering.

I en ny undersökning* har över 1200 svenska chefer svarat på frågor om teknik, ledarskap och distansarbete. Svenska företag ligger ofta i framkant när det kommer till att omfamna möjligheterna med Det Nya Arbetslivet.

Idag använder både små och stora företag flera molntjänster, samarbetsverktyg och andra digitala tjänster dagligen. Men parallellt med att ny teknik anammas måste också ledarskapet anpassas. Många svenska chefer delar liknande erfarenheter när det kommer till att leda i en digital organisation.

Hur jobbar man ihop när man inte sitter tillsammans?

Fler än 6 av 10 chefer anger att den största utmaningen med att leda på distans är att skapa en ”vi-känsla” bland sina medarbetare. Två andra utmaningar som många delar handlar om vikten av att tydliggöra arbetsuppgifter och att kunna mäta prestation. Intressant är att IT-säkerhet anges vara den minsta utmaningen trots att vi lever i en tid med ökade säkerhetshot.

Möjligheten att jobba hemma gör oss mer effektiva

Undersökningen visar även att tre av fyra chefer leder medarbetare som jobbar på distans minst en dag i veckan. Bland cheferna svarar 23 procent att de själva jobbar på distans minst en gång i veckan medan endast sju procent aldrig gör det.
Var femte chef anger att de upplever ökad produktivitet bland sina medarbetare vid distansarbete. Ett annat återkommande svar är att flera chefer upplever att svenska företag måste erbjuda möjligheten till distansarbete. Inte minst för att kunna vara attraktiva arbetsgivare. Vilket bland annat Forbes rapporterat om.

Mobila möjligheter stärker ledarskapet

Vad krävs för att leda medarbetare som jobbar utanför kontoret? Dels handlar det om att företaget måste investera i modern teknik som molntjänster, chattverktyg, samarbetslösningar och mobila enheter. Men en viktig del är också att synen på ledarskapet förändras. En nyckel är att tillit visas för medarbetarna och att prestation inte mäts i hur mycket tid som spenderas på kontoret utan vad man faktiskt bidrar med.

Det finns flera ledande svenska företag som ligger i framkant. Ericsson, Skanska och Swedbank är tre företag som förändrat sitt arbetssätt. Gemensamt är att de har investerat i modern teknik och aktivitetsbaserade kontor. Den typen av investeringar skapar goda förutsättningar för att utveckla det digitala ledarskapet.

Upplev möjligheterna

Vi vet att våra tjänster och lösningar kan göra skillnad för er, låt oss visa er hur. Gör som många andra svenska företag – boka in ett besök hos oss eller något av våra partnerföretag för att se, prova och själv uppleva hur det skulle kunna vara.

 

* Tidningen Chef Nr 4 2017