Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Under de senaste fem åren har vi sett en ökning i den interaktiva kommunikationen mellan hälso- och vårdgivare och patienter. Det kan till exempel ske genom elektroniska formulär online eller med videokommunikation. Dessa digitala kanaler kompletterar patientens fysiska besök hos läkaren, och genom en patientresa i flera kanaler kan vårdgivare skapa mer värde både åt sig själva och sina patienter.

Vi har också förstått att vårdgivarna genom en patientresa i flera kanaler vill kunna skapa mer värde mätt i utfall och hur nöjd patienten är, till en lägre kostnad Vi tror att molnbaserad vård i flera kanaler kan hjälpa vårdgivarna att uppnå dessa mål. Det är här som vi ser värdet i Q-nomys vårdplattform för flera kanaler som bygger på Microsoft Azure.

Med Azure SQL Database, Azure App Service, Azure Storage, Azure Queue Storage och Azure Content Delivery Network kan vårdgivare med hjälp av Q-Flow for Healthcare hantera, kommunicera och optimera alla aspekter av patientens behandling, förutom den medicinska proceduren. Med Azure kan Q-nomy distribuera och underhålla komplexa lösningar på ett enkelt, säkert och genomförbart sätt.

Ett bra exempel på ett effektivitetsbaserat och interaktivt arbetsflöde är en optimerad patientadministrationsprocess där besöksregistrering, betalning och eventuellt högkostnadsskydd hanteras av patienten själv via självbetjäningskiosker eller incheckning i förväg via onlineportaler. Detta arbetsflöde som bygger på självbetjäning ersätter eller minskar behovet av hjälp från en receptionist, och därmed väntetiderna vilket leder till nöjdare patienter.

Detta visas på Carl R. Darnall Army Medical Center (CRDAMC) i Fort Hood, Texas, USA. Detta moderna vårdcenter omfattar en dagpatientavdelning på 57 100 kvadratmeter och 122 bäddar, en logistikbyggnad och en centralanläggning på 2 100 kvadratmeter.

Ända från start har ledningen för CRDAMC siktat på att minska väntetiderna och göra patienterna nöjdare och öka effektiviteten i vårdgivningen. Med den lösning som valdes ville man optimera patientbesök som gjordes på flera avdelningar och säkerställa servicenivåavtalet för hela patientresan, och samtidigt skapa ett enhetligt system för kommunikations- och informationsdistribution som säkerställde att alla patientbeställningar, data, tester och labbresultat blev tillgängliga för rätt person i rätt tid när patienten kom fram till deras station. CRDAMC krävde också att den valda lösningen skulle kunna hantera kiosker för självincheckning och vägvisning så att besökarna inte behövde vänta på en receptionist när de redan visste vad de behövde.

Q-Flow förkortar tiden för patentresan genom olika avdelningar med minst 45 minuter. Q-Flow ökar personalens effektivitet genom att effektivisera journalhanteringen när patientresan omfattar flera avdelningar.

Detta arbetssätt som omfattar flera kanaler innebär att de fysiska och digitala kanalerna flätas samman och hjälper vårdgivarna att strukturera arbetsflödesramverket runt patienten, som en aktiv användare. Resultatet är mindre pappersjobb, färre manuella uppgifter och mindre manuell allokering av resurser, och därmed ett effektivare resursutnyttjande. Läkare, sköterskor och andra vårdgivare behöver inte ägna lika mycket tid åt administrativa uppgifter och dokumentation till elektroniska journaler.

Drift och kostnader går hand i hand med intäkternas effektivitet. Kortare inläggningstider kan skapa intäkter snabbt, men till kostnaden av fler återbesök.

Genom att kommunicera med patienter via olika kanaler som sakernas Internet och bärbara medicinska enheter online, onlineformulär, videosessioner, textmeddelanden och patientportaler, och tillgång till arbetsflöden som baseras på dessa inkommande data, går det att undvika sådana återbesök. Det medför inte bara lägre kostnader utan är också positivt för patientens välbefinnande.

Kontakta Q-nomy eller kundansvarig hos Microsoft om du vill veta mer om hur du kan använda dig av en molnbaserad patientresa i flera kanaler för att förbättra patientens utfall och skapa ett bättre resultat.

Om du vill ha information om vad Microsoft och dess partner gör inom hälso- och sjukvård kan du ladda ned den kostnadsfria e-boken här.