Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

2011 höll jag en presentation för ledningen på ett läkemedelsföretag om datahantering i det publika molnet. Jag talade om det stora löfte som tekniken innebar. och hur självbetjäning på begäran, bred nätverksåtkomst, resurspooler, snabb elasticitet och anpassade tjänster kunde omvandla det som IT-avdelningarna levererade. Jag talade om att vi var på väg mot en era av flexibel datahantering för alla, till lågt pris. Jag tyckte att den vision jag målade upp var oerhört spännande, men tyvärr bemöttes den bara med artig likgiltighet. Det publika molnet var helt enkelt inte relevant för läkemedelsbranschen. De hade gjort stora investeringar i sina befintliga datacenter, och dessutom är läkemedelsindustrin en av världens hårdast reglerade branscher. Det publika molnet kanske fungerar för konsumenttjänster och i branscher som detaljhandel, men för läkemedel? Nej, inte då och förmodligen inte någonsin.

Fem år senare hade bilden börjat förändras. IT-avdelningarna började bli intresserade på allvar, och affärsenheterna hade börjat inse värdet i Software as a Service-tillämpningar som CRM. Vissa hade till och med börjat använda dem. Regelverket hade egentligen inte förändras, men det är ju inte alla program på läkemedelsföretagen som faller inom ramen för regelefterlevnad…

Nu är vi framme vid 2017, och läkemedelsföretagen har till sist börjat närma sig det publika molnet. Nu är inte frågan “hur kan jag använda det publika molnet för att få mer ekonomisk flexibilitet?” utan i stället “vad kan molnet göra för att omvandla mitt företag? Vad får jag ut av att ha tillgång till vad som i praktiken är världens största superdator? Vad är det som är möjligt nu, som aldrig har varit det tidigare?”

I alla delar av värdekedjan ser vi kunder och partner som använder molnet på nya, innovativa sätt för att omvandla sin verksamhet. Medicinska diagnostikenheter byggs helt och hållet i molnet. Man skapar hälsobotar som har alltmer avancerade diagnostikfunktioner. Molnkapaciteten börjar även användas inom forskning, inte bara för storskaliga simuleringar utan även för experimentella metoder.

Jag tycker det är extra spännande att vårt moln gör det möjligt för en ny generation partner att verka inom den medicinska industrin. En av våra partner, Synthase, använder ett Azure-baserat biologiskt beräkningsspråk och operativsystem för att styra robothårdvara som utför reproducerbara experiment med exakt och detaljerad rapportering. På ett annat område arbetar Microsoft exklusivt med Vivli på en helt molnbaserad plattform för bred delning och analys av kliniska provdata mellan flera läkemedelsföretag och lärosäten. På den kommersiella sidan har Indegene ett partnersamarbete med Microsoft kring en dedikerad CRM-lösning med flera kanaler, där företag inom medicinområdet kan kommunicera mer effektivt med vårdgivare.

Det jag verkligen gillar med alla de här exemplen är att vart och ett bygger på de miljarder dollar som Microsoft investerar i sina molntjänster för att se till att tjänsterna ska kunna fortsätta förnyas över tid. Det är den verkliga skönheten i att utveckla i molnet. Allt eftersom molnet blir bättre kan även dina produkter och tjänster bli bättre. Om du använder Azure-tjänster på högre nivå kan du utveckla prototyper snabbare än någonsin och få kortare tid till marknad i en bransch som alltid har kämpat med extremt långa utvecklingscykler. Om du vill ha bra exempel på hur enkelt det är att bygga på några av de här tjänsterna på högre nivå kan du titta på våra Microsoft Azure Cognitive Services – en uppsättning algoritmer som kan tolka bilder, video, tal, språk, kunskaper och sökning, allt med en enkel uppsättning API:er.

De här möjligheterna gör att läkemedelsföretagen tittar på nya, digitala tjänster som de kan erbjuda, tjänster som kan komplettera mer traditionella behandlingar, och erbjuda värdeadderande tjänster inte bara till patienten utan även till vårdgivaren och den som betalar.

Allt detta är förstås spännande och innebär verkliga omvandlingsmöjligheter för branschen, men förändringen är inte enkel. Själva branschen har sina rötter i traditionella metoder, och man är osäker på hur kraven på regelefterlevnad ska tolkas. Vi samarbetar med medicinska företag kring det här problemet. Många har tagit det viktiga steget att kvalificera Microsoft som leverantör, och håller nu på att kvalificera befintliga program och utveckla nya. Under de kommande månaderna kommer vi att blogga om några av de specifika steg vi tar för att hjälpa medicinska företag med regelefterlevnadskraven. Över tid väntar vi oss att det ska bli lättare för medicinska företag och läkemedelsföretag att använda publika molntjänster än att skapa egna miljöer som följer regelverken.

Men oavsett detta är det en sak som står klar. Det ständigt ökande antalet tjänster som finns tillgängliga i publika molnmiljöer som Azure utgör grunden för att läkemedelsföretag ska kunna bli digitala hälsovårdsföretag. Under de kommande åren kommer vi att se innebära stora, teknikdrivna omvandlingar, och det har aldrig varit mer spännande än nu att arbeta inom medicinbranschen.

Vi har tagit fram ett whitepaper för att hjälpa våra kunder att se potentialen hos molnanvändning i sin bransch. Du kan ladda ned vårt whitepaper här.