Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Den långsiktiga livskraften hos vårt nuvarande system för livsmedelsproduktion är hotad. USA:s jordbruksverk hävdar att det kommer att krävas en lika hög grad av innovation inom jordbruket under de närmaste 40 åren som under de föregående 10 000 åren för att kunna mätta den växande befolkningen. Det är därför som ett hållbart jordbruk är så viktigt för hela världens framtid. 

Möjligheten att producera livsmedel på ett hållbart sätt som varken skadar miljön eller hotar människors hälsa håller på att revolutionera dagens jordbruksindustri. Passionerade människor som värnar om vår miljö, arbetar mot svält, kämpar för livsmedelssäkerhet och driver hållbara utvecklingsprojekt håller på att frigöra jordbrukets verkliga potential.

Jag besökte nyligen FN:s flerpartsforum om vetenskap, teknik och innovationer för hållbara utvecklingsmål (STI Forum) 15–16 maj och kunde då själv se det fantastiska arbete som dessa passionerade människor gör. 

Vid mina diskussioner med konferensdeltagarna visade jag hur tekniken kan stödja FN:s hållbara utvecklingsmål genom att ge exempel på smarta jordbruk och hållbar vattenhantering som gav tydliga resultat i form av högre skördar och lägre vattenförbrukning.

Snabbväxande AgTech-industri 

Det märks tydligt att den här branschen växer. Varje dag hör jag talas om jordbrukare som producerar livsmedel av högre kvalitet, får större skördar och högre intäkter. 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till dessa aktiviteter? Den avgörande faktorn utgörs av en förbättrad hantering av grödor. Detta är särskilt viktigt eftersom livsmedelsproduktionen förbrukar stora mängder resurser och hela tiden ställs inför olika hot. Uppskattningar visar att 70 procent av världens färskvatten används till växande grödor, samtidigt som upp till 40 procent av grödorna förstörs av ogräs, sjukdomar och insekter. Föreställ dig hur mycket mer effektiva jordbrukarna skulle kunna bli om de kunde optimera konstbevattningen, övervaka sina producerande fält, kontrollera gnagarnas aktiviteter och skydda grödorna från insekter och sjukdomar. 

Den spännande utvecklingen inom artificiell intelligens och kognitiv dataanalys, IoT (Internet of Things), big data och avancerad analys samt ett ökat socialt engagemang gör att Microsoft och våra partner har gjort drömmen om innovation inom AgTech till verklighet för företag i alla storlekar.

Hjälp till jordbrukare som har drabbats av klimatförändringar 

Passionen att lösa utmaningarna med livsmedelsförsörjningen motiverar Microsofts anställda över hela världen. Jag ser många exempel på anställda som förkroppsligar Microsofts mångåriga engagemang inom hållbarhet och utnyttjar teknik och innovationer för att ta sig an utmaningar inom miljön. 

Prashant Gupta har arbetat som Principal Director för Microsoft Cloud + Enterprise. Hans passion för att göra skillnad i sitt födelseland ledde till att Microsoft ingick partnerskap med FN-organisationen ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) och myndigheterna i Andhra Pradesh i Indien för att hjälpa jordnötsodlare att klara torkan. 

Gupta och hans team utvecklade en lösning som utnyttjade avancerad analys och maskininlärning i kombination med framstegen hos Microsofts beräkningstekniker för att lansera ett pilotprogram som inriktades på att hjälpa jordbrukare som drabbats av klimatförändringar. Programmet innehåller en såddapp som hjälper jordbrukarna att identifiera den bästa tiden för sådd av grödorna, baserat på väderförhållanden, jordtyp och andra indikatorer. 

I juni 2016 föreslog data från såddappen att jordbrukarna skulle skjuta fram sådden i två veckor. De jordbrukare som följde rådet i appen fick 30 procent högre avkastning per hektar är de jordbrukare som beslutade sig för att hålla sig till sitt traditionella såddschema. Jordbrukarna kan få information och uppdateringar om sådden via SMS som skickas till de mobiltelefoner (eller smartphones) de har fått. Mer information om det här spännande partnerskapet och den inspirerande framgångshistorien finns i den här videon.

Minska matsvinnet

Dirk de Jong, Service Delivery Manager vid Microsoft i Nederländerna, sökte efter ett bra sätt att visa hur kraften i avancerad analys kunde utnyttjas för att skapa ekologisk påverkan. Han fick en idé om hur han skulle kunna hjälpa till att minska matsvinnet i Microsofts personalrestaurang. Detta svinn är ett stort problem för restaurangägare, cateringföretag och miljöaktivister. Förutom de självklara besparingarna av kostnader och resurser ger en minskning av den mängd mat som blir svinn varje dag företagen möjlighet att minska sitt ekologiska fotavtryck. 

Dirk inledde ett partnerskap med Dennis Eikelenboom som är dataplattformskonsult vid Microsoft i avsikt att utveckla ett program för Hutten Catering. Tanken var att förvandla data till åtgärdsgrundande insikter. Hutten behövde inte göra något gissningsarbete. De fick i stället tillgång till en Microsoft Power BI-instrumentpanel för att identifiera mönster och fakta om förbrukningen av mat, till exempel försäljning och menyval baserat på veckodagen i kombination med det prognostiserade antalet besökare samt vädret, i avsikt att effektivisera inköpsprocessen och anpassa dagens meny.

Ge hjälp i realtid på fältet 

DunavNET, en IoT-partner (Internet of Things) till Microsoft, ger jordbrukarna en mängd fördelar tack vare den smarta jordbrukslösningen som kallas agroNET. AgroNET bygger på Microsoft Azure IoT och består av en lösning med olika moduler och färdiga molntjänster som har skapats för att tillhandahålla omfattande expertkunskaper inom jordbruksområdet i ett praktiskt och lättillgängligt format. Den här digitala verktygsuppsättningen för jordbruk hämtar sin kraft från Azure SQL Database och kombinerar många års kunskaper om jordtyper och växter med sensorer och gatewayar som kan registrera och analysera exakta data i realtid. Lösningen presenterar data för jordbrukarna i form av användbar feedback, till exempel när grödorna bör bevattnas, hur sjukdomar ska hållas i schack och var skadedjur bör bekämpas. 

En inspirerande framgångshistoria handlar om hur en sockerfabrik i Serbien använder agroNET-sviten för att förbättra odlingen av sockerbetor. Vattenhalten i jorden mäts med hjälp av sensorer. Dessa data kombineras sedan med information om lokala väderprognoser och modeller för olika grödor för att hjälpa jordbrukarna att vattna sina grödor i rätt tid och använda rätt mängd vatten. Resultaten? Systemet hjälpte jordbrukarna att öka skörden med 30 procent och minska vattenanvändningen med 20 procent. Du kan läsa den fullständiga fallstudien samt få mer information om DunavNETs smarta jordbrukslösningar här. 

Genomik skapar innovativa grödor 

Den här berättelsen om innovation tar upp det arbete som utförförts av forskaren Nicola Bonzanni. Nicola följer sin barndoms passion för natur och teknik genom att utnyttja framstegen inom datorvetenskap och teknik för att lösa biologiska problem. Den inspirerande historien börjar med hans arbete med att studera cancer och går sedan vidare till appliceringen av liknande tekniker på allt levande med hjälp av forskning som en tjänst. Hans webbaserade verktyg, ConBind.org, utnyttjar den skalbarhet på begäran som finns i Microsoft Azure Batch-tjänsten, vilket ger användarna möjlighet att snabbt och enkelt köra komplexa bioinformatiska frågor. 

Nicola samarbetar med KeyGene som är ett av världens ledande AGBioTech-företag och har en passion för att skapa innovativa grödor. De använder sig av genomik för att identifiera viktiga egenskaper, motstånd mot sjukdomar, lagringsbeständighet m.m. som kan vara av intresse för odlaren. De planerar att tillsammans använda ConBind-verktyget för växtgenomik och förenkla jordbrukarnas arbete genom att skapa växter som är motståndskraftiga mot torka, ger större skördar och har högre näringsvärden. 

Nicola arbetar inte endast tillsammans med KeyGene. Han har även startat företaget ENPICOM som stöds av Microsofts BizSpark-program och har målet att kombinera programvaruteknik och life science för att skapa ”Internet of Living Things”. Den här två minuter långa videon innehåller information om Nicolas arbete. 

Fler än 1 000 forskare och ingenjörer samarbetar i labb över hela världen – Microsoft Research har arbetat med genomik i över ett decennium. Det är spännande att se genombrotten i Microsofts beräkningsmetoder, framför allt användningen av Azure-molntjänsterna, som har gjort de viktigaste aspekterna av sekvensering genom genomik sju gånger snabbare. Det ger läkarna möjlighet att diagnostisera ovanliga och farliga sjukdomar på 4 timmar i stället för 28 timmar och kan även snabba upp viktiga genombrott för Nicola och hans partner vid KeyGene i deras strävan att skapa en mer effektiv livsmedelsproduktion.

Skapa en ny ekonomi för kooperativa jordbruk

Du kan hitta hur många exempel som helst på forskare, ingenjörer och entreprenörer som är verksamma inom jordbruksbranschen och arbetar oförtröttligt med att förbättra vår värld. Vid vårt Microsoft Build 2017-evenemang 10–12 maj berättade Judson Althoff, executive vice president, worldwide commercial business vid Microsoft om hur vi hjälpte Land O’ Lakes att göra en digital omvandling som resulterade i en mycket avancerad jordbruksverksamhet som omsätter 13 miljarder USD. Företaget har utvecklats från en acre som producerade ungefär 130 skäppor majs till att i dag producera 500 skäppor majs per acre – allt på det mest hållbara sätt. Den här typen av innovationer utvecklar jordbruket för en helt ny generation.

Judson sade: ”Du diskuterar med jordbrukare som har brukat marken i flera generationer och de säger att ’Min farfar brukade den här jorden. Om du berättade för mig att en dator eller artificiell intelligens skulle kunna öka skördarna från min jordlott som jag har brukat med mina bara händer under hela mitt liv, och även tillsammans med min far och farfar, skulle jag aldrig ha trott dig.’ Men det är verklighet i dag. Om vi kan omvandla smör digitalt kan vi även omvandla din verksamhet.” 

Hållbart jordbruk är ett område vars betydelse bara kommer att fortsätta öka. Jag hoppas att ni tycker att dessa framgångshistorier och de passionerade människorna bakom dem är lika inspirerande som jag gör. I takt med att den digitala tekniken omvandlar våra företag, branscher och samhällen arbetar Microsoft hängivet med att stärka människorna bakom dessa innovationer och ge dem möjlighet att uppnå mer i sitt arbete med att lösa miljömässiga utmaningar, förbättra människors välmående och göra världen till en bättre plats.