Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

300 buildingDen digitala transformationen står för dörren och alla branscher och företag är del av den. Förändringen går snabbt och många, om inte alla, branscher kommer att omdefinieras. Denna nya era definieras av transformation och disruption. Organisationer som går i bräschen för digital transformation kommer vara bland de första digitala organisationerna som definierar hur ett ”digitalt företag” verkligen ser ut.

När det gäller digital transformation hör jag samma fråga från chefer på nästan alla företag jag har kontakt med, oavsett storlek och bransch: Vad innebär det att genomgå en digital transformation? Vad är det som krävs? Vad är viktigt?

Transformation kräver ett nytt sätt att tänka

Den digital transformationen är sprungen ur teknik. Det råder ingen tvekan om att tekniken idag har en aldrig tidigare skådad inverkan, till exempel avseende obegränsad databehandlingskraft och obegränsat lagringsutrymme som nu håller på att bli verklighet. Detta tillsammans med de möjligheter som föds ur ny innovativ teknik – exempelvis IoT, artificiell intelligens, djupinlärning, mixad verklighet o.s.v.  Det är därför rimligt att säga att tekniken kommer att förändra världen – ännu en gång.

Vi vet också att möjligheten att globalt ansluta till och hantera alla tillgångar, produkter, medarbetare och kunder egentligen aldrig har varit möjligt eller genomförbart. Varför är det viktigt? Jag tror på idén om att optimerade delar leder till en suboptimering av helheten. För första gången någonsin kommer stora företag att kunna optimera sina verksamheter på global nivå på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Med det som bakgrund har jag sammanfattat mina tankar och observationer i sju huvudpunkter som dagens ledare bör överväga när de planerar för sin digitala transformation. Jag rekommenderar att du laddar ned följande steg-för-steg-anvisningar för mer information om rekommendationerna och för att se hur företag kan hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga i dagens nya digitala era.

Ladda ned: Digital transformation: Sju steg till framgång

Twitter: @Caglayan_Arkan