Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Innovation blir en allt starkare nyckel till konkurrenskraft. Digitaliseringen ger företag alla förutsättningar att ta ett nytt grepp om sin verksamhet – utmana sig själva, sina konkurrenter och/eller hela sin bransch. Med dagens teknik öppnas nya möjligheter att utveckla produkter och tjänster, samt helt nya sätt att göra affärer.

Utmana befintliga arbetssätt och affärsmodeller

I bransch efter bransch har vi kunnat se hur nytänkare har skapat affärsmodeller som utmanat befintliga strukturer, vilket snabbt gett dem marknadsandelar. Musik-, taxi- och hotellbranscherna är tydliga exempel. Bankerna rustar nu som bäst inför en utökad användning av blockkedjor, med bitcoin och liknande valutor.

Innovation kan komma utifrån, men kan lika gärna bedrivas inom företaget. Att många branscher ersätter eller kompletterar det traditionella produkterbjudandet med tjänster är ett typexempel på innovation – man erbjuder inte bara mer, utan ger också kunden möjlighet att få en helhetslösning anpassad efter deras specifika behov.

Innovation är för alla, attityd och att våga är avgörande

Innovation bygger på nya arbetssätt och attityder, men också på tekniska landvinningar. Små nystartade företag kan i dag ha tillgång till lika stor teknisk prestanda som ett väletablerat storföretag. Med rätt digital plattform krävs inte längre tunga produktinvesteringar för att få tillgång till den senaste tekniken och de bästa digitala verktygen.

Vi är övertygade om att framgång och innovation till stor del handlar om attityd – att våga utmana de egna inarbetade tanke- och tillvägagångssätten. Att våga satsa på teknik som en självklar del av sin verksamhet och sitt erbjudande samt att våga tänka nytt, innan någon annan gör det och springer om. Många av de begrepp vi allt oftare möter när det gäller innovation och nya affärsmöjligheter handlar om just detta, exempelvis:

  • Tjänstefiering – produktleverantörer ersätter eller kompletterar sitt erbjudande med en tjänst som hänger ihop med deras produkt.
  • Agila arbetssätt – att regelbundet utvärdera sina affärsmodeller, processer och erbjudanden för att snabbt kunna anpassa sig och ”skruva till” där det behövs.
  • Disruption – att ifrågasätta och utmana befintliga, traditionella (och antagligen väl fungerande) affärsmodeller och erbjudanden.
  • Värdenätverk – där ett isolerat arbete inom företagets gränser kompletteras av en öppenhet för samarbete över gränserna, med exempelvis kunder och leverantörer.


– I dagsläget gäller det att ifrågasätta sin egen verksamhet, vilket man kan göra på ett enkelt sätt inledningsvis, nämligen genom att svara på frågan ”Vilket värde tillför jag min kund?”. Det är utifrån ett sådant svar som man kan bli en disruptiv aktör som vänder upp-och-ner på en hel bransch. Joacim Damgard, VD Microsoft Sverige

 

Vill du veta mer? Några tips på vägen:

Vad gör andra? Några exempel!