Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Microsoft IT spelar två roller inom företaget. På samma sätt som it-avdelningar i andra större företag, hjälper vi företaget genom den stora förändringen samtidigt som vi dagligen hanterar program, infrastruktur och säkerhet. Men till skillnad från de flesta it-avdelningar fungerar vi även som företagskundernas förespråkare genom att testa nya produkter och tjänster samt ge feedback. Som Microsofts första kund tittar vi på scenarion som omfattar flera produktgrupper för att garantera en bra helhetsupplevelse, och att ge feedback till produktteamen. Sedan presenterar vi vad vi gör i Microsoft IT för att informera och hjälpa våra kunder att lära av oss.

Under det senaste året har vi drivit samarbetet i hela företaget för att se till att båda it-rollerna fungerar effektivt oavsett organisatoriska gränser. I vår transformation driver ledande personer inom Microsoft vikten av IT genom att anpassa digitala tjänster i femton tjänsteerbjudanden inom hela företaget. Dessa tjänsteerbjudanden återger företagets viktigaste processer och funktioner och sammanför alla aspekter av it i vad jag kallar ”One IT”.

Varje tjänsteerbjudande har en ägare. Ibland är ägaren en it-chef och i andra fall en företagsledare. Ägaren och teamet är ansvariga för att etablera visionen för tjänsteerbjudandet, utforma en plan för att nå visionen och identifiera beroendeförhållanden till andra tjänsteerbjudanden. Slutligen bedöms varje tjänsteerbjudande utifrån olika verksamhetsresultat.

Låt oss ta marknadsföringserbjudandet som exempel. Vårt mål här är att leverera kompletta tjänster för våra marknadsföringsplaner runt om i världen. Önskat verksamhetsresultat för det här tjänsteerbjudandet är att skapa kvalificerade leads som kan hanteras med ett angränsande tjänsteerbjudande: försäljning. Det finns andra verksamhetsresultat men ett kvalificerat lead är ett framgångsrikt verksamhetsresultat som både it- och marknadsföringschefer kan arbeta tillsammans med att uppnå.

Så här leder it till digital transformation

I syfte att linjera med den digitala transformation som Microsofts VD, Satya Nadella och hans ledarteam driver för Microsoft, har jag bett mitt team att anpassa it-prioriteringar till de fyra grundpelare som Satya har identifierat:

Engagera kunderna: som företag måste vi förstå kundernas beteende. Intelligens spelar en avgörande roll för att förstå och noggrant analysera enorma mängder data samt hitta mönster i hela kundbasens beteenden och åsikter. För att få den typen av data, kontaktar vi kunder i relevanta sammanhang och anpassar i stor skala. På det här området har Microsoft IT flera prioriteringar:

 • Bygg en infrastruktur som främjar kundengagemang, exempelvis telemetri, en helhetssyn över kunden och moderna handelssystem
 • Främja virala upptäckter, prova-och-köp-tillfällen som stimulerar korsförsäljning och merförsäljning samt bygg in de funktionerna i produkter och tjänster
 • Se till att våra primära tjänster är API-aktiverade (Application Platform Interface) för att möjliggöra enklare integrering i plattformen
 • Lägg till självservice med robotar i kundsupport

Underlätta för medarbetarna: kunskap och insikter finns i din infrastruktur; du ska bara komma åt den. Genom att bryta ned informationsbarriärer kan vi förstå hur alla inom företaget använder sin tid och hjälpa till att maximera sättet vi jobbar på:

 • Omvandla affärsprocesser för exempelvis marknadsföring, ekonomi och HR samt göra processerna enklare att använda och mer intuitiva över flera plattformar
 • Börja samarbeta på nya sätt med Office 365
 • Möjliggöra en datadriven kultur med särskilt framtagna och lättillgängliga data
 • Tillhandahålla en bra mobil upplevelse, oavsett enhet

Optimera verksamheten: med digital teknik kan verksamheter arbeta mycket effektivare och öka lyhördheten för att upptäcka problem och ineffektivitet, förutse vad som ska hända och sedan justera det som krävs. På det här området är it till hjälp för Microsoft på flera sätt:

 • Modernisering av vår programportfölj, våra processer och kunskaper
 • Migrering till molnet genom prioritering av de bästa möjligheterna att finansiera omvandlingen
 • Fokusering av ny automatisering på de bästa möjligheterna att eliminera manuellt arbete

Förändra era produkter: alla företag har blivit dataföretag. Vi behöver skapa synkade tjänster och generera kunskap som visar vad som går att tjäna pengar på samt hitta nya affärsmodeller. It stödjer sådana insatser genom att:

 • Hjälpa företaget i övergången från licensintäkter till användar- och konsumtionsbaserade modeller
 • Spåra och analysera användares aktiviteter dagligen, veckovis och månadsvis
 • Lyfta fram de säljare och samarbetspartner för produkter och tjänster som används av kunden, istället för produkter och tjänster som har sålts

Vår förväntan är att vi genom att fokusera på verksamhetsresultat bättre kan anpassa alla it- och digitala investeringar i hela företaget. Den här samordningen ger en djupare förståelse av kundernas behov och stärker oss på Microsofts i arbetet med att engagera dem, samtidigt som vi optimerar affärsverksamheten så att vi kan anpassa produkter och vår affärsmodell.