Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla i EU:s medlemsländer. The General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter i Sverige den nu gällande personuppgiftslagen (PUL) och innebär på flera sätt en skärpning av regelverket kring hantering av personuppgifter.

Syftet med GDPR är att ge individer ökat inflytande över sina personuppgifter och bättre kontroll över hur dessa hanteras och lagras av företag och myndigheter.

Förordningen kommer därför att gälla samtliga företag och organisationer som sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter, oavsett storlek.

Ur ett IT-säkerhetsperspektiv påverkar GDPR framförallt två områden: dataskydd och rapportering vid dataintrång.

På Microsoft anser vi att skyddet för den personliga integriteten är en grundläggande rättighet och att GDPR är ett viktigt steg mot att förtydliga och tillämpa rättigheterna för individer. Men vi vet också att GDPR kan innebära stora förändringar för ditt företag eller din organisation.

Här har vi samlat ett antal resurser som beskriver Microsofts åtagande gällande GDPR samt ger dig en bild av hur Microsofts teknik kan hjälpa er att uppnå kraven i GDPR.

 


Läs mer, se och hämta information

Se film, webbseminarier och delta vid evenemang