Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

I veckan hölls årets DigiGov på Kistamässan i Stockholm – toppledarforumet där beslutsfattare inom kommun, landsting, regioner, myndigheter, näringsliv och akademi samlas för att diskutera offentlig sektors samhällsutmaningar och hitta gemensamma lösningar för en smartare välfärd.

Microsoft var på plats med flera av våra samarbetspartner och i vår monter samt ute på golvet fick vi möjlighet att uppleva många givande möten och diskussioner. Dessa dagar har gett oss mycket ny energi till att fortsätta driva digitaliseringen av samhället framåt på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hoppas också att vi bidragit till nya tankar och insikter kring digitalisering och AI som möjliggörare och stöd för att skapa ett bättre samhälle för oss alla.

Låt oss fortsätta samtalet!

Många samtal under under DigiGov handlade om AI och annan intelligent teknik men mycket kretsade också kring digitaliseringen och Det Nya Arbetslivet – vad detta konkret kan tillföra er verksamhet samt vilka möjligheter som öppnas. Delar några tips här:


Summering av våra samarbetspartner på DigiGov

  • Framtidens omsorgssystem för äldre, anhöriga och vårdgivare. I vår monter mötte du företaget Aifloo som utvecklar en helt ny generation självlärande e-hälsosystem, baserade på AI. I denna korta film möter du dem och två andra svenska företag som låter AI leda vägen mot bättre hälsa och sjukvård: How is AI empowering healthcare today?
  • Tidig kartläggning av läsförmågan med hjälp av AI. Företaget Lexplore erbjöd våra besökare i montern att göra deras digitala test av läsförmågan baserat på bland annat AI och eyetracking-teknik. Samt se hur resultatet analyseras och presenteras.
  • Hidden City – innovationen som hjälper Kiruna i stadsflytten. Vårt partnerföretag CGI var på plats för att visa och berätta om sin innovation som visualiserar ”den dolda staden” – det som finns under jord och sker digitalt – med hög precision baserat på Mixed Reality och Microsoft HoloLens. Intresset för att kliva in i och uppleva den digitala staden var stort. Se gärna inspelningen av Robert Ylitalos session under Microsoft TechDays 2017 i oktober: Den digitala staden (Hidden City)
  • Behöver ni hjälp med att framtidssäkra era processer? Vårt partnerföretag Stratsys som erbjuder hjälp och molntjänster för att framtidssäkra processer och genomföra förändringar var på plats i vår monter. Vill du fortsätta ditt samtal med Stratsys eller ta kontakt i efterhand hittar du uppgifter här.