Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

NYTT! Nu kan du anmäla dig till öppen visning och föreläsning kring Det Nya Arbetslivet i februari och april  – läs mer, samtliga datum och anmälan här.

Intresset för Det Nya Arbetslivet har ökat starkt de senaste åren, mycket tack vare att digitaliseringen snabbt flyttats upp på många företag och organisationers agendor. Att driva verksamhetsförändring genom nya arbetssätt och en modern arbetsplats är en konkret och bevisad framgångsfaktor.

Vi på Microsoft ser Det Nya Arbetslivet som ett tydligt sätt att rama in sin förändringsresa vid digitalisering. När ni som organisation tar beslutet att digitalisera har ni också tagit ett beslut om förändring som inte bara påverkar er verksamhet utan även – i högsta grad – människorna som jobbar där.

I Det Nya Arbetslivet är tekniken som möjliggörare en viktig komponent.

Men minst lika viktigt är hur förändringen genomförs och vad den långsiktigt förändrar. Exempelvis:

  • Företagskultur – när kontor utformas som mötesplatser istället för arbetsplatser och människorna som utgör företaget får större inflytande över sitt arbete och uppmuntras att samarbeta blir företaget starkt och handlingskraftigt.
  • Balans mellan arbetsliv och fritid – när vi som människor ges större möjlighet att planera vår arbetsdag för att undvika stress blir vi mer motiverade och kreativa.
  • Utveckling och tillväxt – flexibilitet och eget ansvar är några av dagens mest uppskattade förmåner, det gör er till en attraktiv arbetsgivare. Ny teknik gör det möjligt att analysera och använda sig av data på helt nya sätt. Vi vet också att innovation underlättas när vi knyter ihop människor med olika bakgrund och idéer.
  • Effektivisera och förenkla – modern teknik ritar om kartan för hur vi kan jobba och samarbeta. Onlinemöten, snabbmeddelanden och delad information på EN samlad plats är några grundläggande exempel.
  • Miljö och hållbarhet – nya sätt att mötas och samarbeta via exempelvis onlinemöten minskar antalet resor. Effektivisering av lokalyta sänker kostnader för såväl hyra som drift. Ett papperslöst arbetssätt är också ett hållbart arbetssätt.

Vill du veta mer?

Besök gärna också microsoft.se/dna för kommande datum för våra öppna visningar, ytterligare läsning samt länkar till webbseminarier och annat.