Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Vi vet alla att det inte handlar om vilka verktyg man har, utan om hur man använder dem. Aldrig förr har våra digitala verktygslådor varit så fulla av tjänster och verktyg för att hjälpa oss att uppnå våra mål. Detta skapar möjlighet men sätter samtidigt organisationer och individer under en hel del tryck.

Att lära sig nya färdigheter och ändra sitt sätt att arbeta är inte alltid lätt. Många människor känner en instinktiv motvilja mot förändring och framförallt kan det vara svårt att få tid till att utforska och experimentera för att hitta nya sätt att få saker gjorda på jobbet.

IT har en nyckelroll för att driva förändring

Att använda och faktiskt dra nytta av tekniken är en stor och betydande del av en verksamhets digitala förändringsresa, som tyvärr ofta glöms bort. Det räcker inte med att bara köpa in och slå på nya tjänster och sedan lämna det upp till de anställda att räkna ut hur man använder dem. Då kommer inget att hända.

Vi tror att det krävs ett nytt arbetssätt och en ny strategi där IT-avdelningen måste ta ledningen och hjälpa såväl hela organisationen som enskilda individer att fullt ut förstå möjligheterna och vilja anamma ett nytt sätt att jobba, samt för att få dem att känna sig bekväma med det. Det är en viktig uppgift som inte handlar om support utan om att faktiskt leda den digitala transformationen och därigenom förbättra resultat.

Övergången till molntjänster frigör i de flesta fall kapacitet hos IT, vilket skapar möjligheter att ta en större och mer aktiv roll i arbetet med att leda den digitala förändringsresan. Kopplingen till lönsamhet och effektivitet blir stark när IT tar ansvaret för företags och organisationers digitala resa hela vägen ut – från beslut till att medarbetarna faktiskt använder de tjänster som introducerats och förändrar sitt sätt att jobba.

Kunskap och insyn minskar motstånd till förändring

Det kommer att finnas motstånd längs vägen. Enligt CIO Executive Board finns indikationer på att endast 34 % av användare omedelbart är villiga att använda nya verktyg och ny teknik som rullats ut i deras organisation. Människor kommer ofta att motstå teknikdriven förändring av rädsla för det okända eller för att man inte förstår varför förändringen genomförs och hur den faktiskt kommer att hjälpa dem.

I vår Microsoft 365 end user adoption guide du hittar vägledning, support och material för att genomföra lyckade implementeringar och hjälpa alla i organisationen att få ut mer av tekniken ni investerat i. Materialet har tagits fram utifrån våra erfarenheter om vad som fungerar och utgår från Microsoft 365, men kan självklart användas som inspiration för implementeringar av endast Office 365, exempelvis.

I guiden beskrivs fyra framgångsfaktorer som var och en behandlas i detalj:

  • Nyckelpersoner – vilka personer inom organisationen bör vara aktiva för att informera och stötta i projektets olika skeden?
  • Scenarier – varför gör ni förändringen och vad ska den leda till? Desto tydligare ni kan identifiera och förmedla detta från början, desto enklare blir planen att genomföra och följa upp.
  • Medvetenhet och information – hur hålls organisationen och medarbetarna informerade om vad som görs och varför? Hur besvaras frågor och funderingar under projektets gång?
  • Utbildning – vilken utbildning erbjuds medarbetarna och hur genomförs den? Behövs specifik utbildning för olika roller?


När alla i verksamheten använder tekniken ni investerat i,
då har ni gjort en digital förändringsresa.

Hämta guiden nu: Microsoft 365 end user adoption guide

 

Läs gärna mer om Microsoft 365 och digital transformation
Rapport (Forbes Insights): Den nya arbetskulturen – hamna inte på efterkälken
E-bok: Snabbkurs i Microsoft 365 Business
E-bok: 5 nycklar för att främja medarbetarnas engagemang
Rapport: Digital Transformation Report 2017