Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Aston Martin Lagonda har tillverkat vackra bilar i 104 år. Nu ser de fram emot 100 år till och presenterar en rad spännande modeller. Företagets mål är att tillverka fler bilar för en större målgrupp i en snabbare takt, samtidigt som de behåller varumärkets speciella egenskaper och skräddarsydda kvalitet. Genom att använda de digitala verktygen i Microsoft 365 har Aston Martin kunnat effektivisera sin produktion. Samtidigt får medarbetarna större kreativa möjligheter, bättre insikter genom data och kan samarbeta effektivare, vilket leder till nya idéer för den ultimata körupplevelsen.
Snygg. Specialtillverkad. Brittisk. James Bonds favorit. Aston Martin är ett av världens mest klassiska varumärken och behöver ingen särskild presentation. Märkets identitet, det vill säga 104 års banbrytande design och detaljfinesser, är det som lockar med en bil från Aston Martin.
”Att köra en Aston Martin handlar om upplevelsen. Den är väldigt personlig och genuin”, säger Andrew Palmer, Chief Executive Officer på Aston Martin Lagonda. ”Varje bil som vi tillverkar återspeglar ägarens drömmar och önskemål och våra tekniker och bilbyggare förverkligar dem i en vacker design. Det är det som är speciellt för märket Aston Martin och varje enskild kund.”
Allt sker på en toppmodern anläggning på den engelska landsbygden. ”Folk kommer till Gaydon för att bidra med sin kompetens”, säger Palmer. ”Vi är bara 2 000. För Aston Martin är det en styrka att vara liten och smidig.”
”Men det krävs mer än duktiga medarbetare för att få ut en snygg bil på marknaden”, tillägger Simon Sproule, Vice President och Chief Marketing Officer på Aston Martin Lagonda. ”För att kunna skapa en bil av det här slaget krävs en av de mest avancerade tillverkningsprocesserna som finns. Vi behöver de bästa systemen, den bästa tekniken och de bästa samarbetsverktygen. Aston Martin använder Office 365 i sin verksamhet för att kunna leverera en bil på utsatt tid och till beräknad kostnad.”

Tusen vackra komponenter

I den senaste sportmodellen från Aston Martin, DB11, finns ungefär 1 000 komponenter. Bakom varje komponent finns en medarbetare som är stolt över sitt jobb och dess kvalitet. Det är ett gemensamt engagemang som genomsyrar hela tillverkningsprocessen – från designerns första skiss av bilens silhuett till att Palmer själv inspekterade de första 1 000 DB11-bilarna som rullade av bandet.
”Det unika med att arbeta på Aston Martin är att allt som var och en gör kan kopplas till något som finns i en bil”, säger Sally Leathers, Chief Engineer for Electrical & Electronics på Aston Martin Lagonda. ”Det var helt fantastiskt att kunna titta under huven på DB11-modellen och säga ”Det där är min motor, den gjorde jag”. Jag vet att de andra i ledningsgruppen delar den känslan. När vi kan dela våra bästa metoder och vår entusiasm leder det till ökad innovation och kreativitet. Vi är som en stor familj där alla är intresserade av samma sak.”
De här 1 000 komponenterna sätts ihop till en vacker helhet. Det sker genom olika samarbetsprocesser som kan ta mellan 200 och 2 000 arbetstimmar och innefatta hundratals personer för varje bil. ”Bilarna vi skapar återspeglar vår organisation,” säger Sproule. ”Vår företagskultur präglas av samarbete. Ju fler idéer vi delar, desto mer ökar vår innovation och kreativitet. Och ju mer vi delar data och arbetar i team, desto mer effektiv blir vår produktion. Därför använder vi Office 365.”

Det andra århundradet

Eftersom Aston Martin tänker öka produktionen genom en tuff, ny plan för de kommande 100 åren, har det blivit ännu viktigare att kunna dela data och idéer mellan team och avdelningar. I planen, Second Century Plan, har Andrew Palmer gett företaget utmaningen att leverera sju nya bilmodeller med 7 000 enheter per år under en sjuårsperiod. Det började med DB11. Under 2017 kommer en ny Vantage och 2018 kommer en ny Vanquish. 2019 presenterar Aston Martin sin första SUV-modell, DBX, och introducerar märket på en helt ny marknad. De kommer också att tillverka Lagonda igen och börja utveckla en uppkopplad bil. På så vis utökas företagets portfölj och kan locka en helt ny generation kunder.
”Vår utmaning är att ge medarbetarna möjlighet att uppnå den snabbaste produktlanseringstakten på 104 år”, säger Sproule. ”Men hur kan vi samtidigt behålla den där personliga kopplingen till bilarna och det hantverk och den kvalitet vi är kända för? Vi anser att samarbetsverktygen i Microsoft 365 är nödvändiga för att kunna förnya vår verksamhet.”

Förbättrat samarbete

I och med den nya basen för fordonsutveckling vid MIRA Technology Park i Warwickshire och den nya tillverkningsanläggningen i södra Wales, har Aston Martin blivit ett företag med verksamhet på flera platser. Det gör det svårare att ha koll på den utökade projektportföljen som deras “Second Century Plan” innebär. Testplatser och leverantörer finns spridda över hela världen, men Mark Stringer, Director of Program Management på Aston Martin Lagonda, håller kontakten med alla inblandade med hjälp av mejl (molnbaserat med Microsoft Exchange Online) och Skype for Business – Online. Videosamtal i realtid tar bort alla geografiska avstånd.
”Microsofts samarbetsverktyg är ovärderliga för oss. Det spelar ingen roll om det handlar om att diskutera en tidsplan med en leverantör eller planera en testkörning i södra Italien”, säger Stringer. ”Jag minns en morgon när vi var på testbanan med DB11 och samlade in prestandauppdateringar som vi skulle presentera för bolagsstyrelsen samma eftermiddag. Det började bli sent och när jag körde tillbaka till Gaydon satt min kollega i baksätet och jobbade på sin laptop och använde mobiltelefonen som hotspot för att lägga in de sista siffrorna i PowerPoint-presentationen och ladda upp den till OneDrive. När vi var tillbaka i Gaydon gick vi direkt till mötet och vår presentation var klar och kunde visas.”

Förbättrade affärsinsikter

När nu Aston Martin utökar sin produktion blir det samlade värdet av alla data ännu viktigare. ”Data är en av de viktigaste tillgångarna för alla biltillverkare. Vi skapar förmodligen mer data under ett år nu än vad företaget hittills gjort under 103 år”, säger Palmer. ”För att få en större flexibilitet behöver du verktyg och processer som hjälper dig att fatta bra beslut utifrån dessa data.”
Aston Martin använder Microsoft Power BI-instrumentpaneler för att hantera sina data. ”Med hjälp av Power BI kan vi omvandla information till insikter”, säger Neil Jarvis, Director of Information Technology and Information Security på Aston Martin Lagonda. ”De enkla instrumentpanelerna och den stora mängden data skapar intresse i hela företaget.”
Målet är alltid att leverera en bil på utsatt tid och enligt beräknad kostnad. Men om det uppstår problem använder medarbetarna Power BI-instrumentpaneler för att hitta det som krånglar och åtgärda problemet. ”Vi tycker att Power BI är väldigt användbart. Vi kan slå ihop information från många källor och genast se om det finns varningstecken i en mått- eller projektstatus”, säger Stringer. ”Ju tidigare vi upptäcker problemet, desto snabbare kan vi åtgärda det och följa tidsschemat.”

Större kreativitet

Att designa en fin bil börjar med en idé, men det krävs ett helt team för att förverkliga den. Fyra år innan Stringer och hans kollega presenterade prestandauppgifterna för DB11 för Aston Martin-styrelsen, fanns bilmodellen bara i designerns hjärna. Det krävdes mycket samarbete mellan olika team inom konceptutveckling, teknik, tillverkning, marknadsföring och ekonomi för att driva igenom idén och få den till monteringsbandet. ”Om vi kan kommunicera problemfritt med andra avdelningar får vi en helhetssyn och alla blir inkluderade”, säger Marek Reichman, Chief Creative Officer på Aston Martin Lagonda. ”Annars får vi bara en vacker form som inte leder till något.”
Enligt Reichman stimulerar möjligheten att få och dela information den kreativa processen och driver lagarbetet på Aston Martin framåt. ”Om vi ska kunna uppnå våra mål för nästa århundrade kan inte våra designer sitta och vänta på information. I designstudion gör tjugofyra timmar stor skillnad”, säger han. ”Vi använder Microsofts molnbaserade produktivitetsverktyg varje dag så att alla team har tillgång till rätt information just när de behöver den. Det ger dem möjlighet att vara mer kreativa och det leder i sin tur till spännande uttryck som syns i bilens design. Det är det som våra kunder lockas av.”

Ny plattformsstrategi

Leathers, som är Chief Engineer, beskriver elektroniken som bilens livsnerv. Den har betydelse för alla komponenter i fordonet och utgör gränssnittet mellan människa och maskin. Elektroingenjörerna måste samordna med alla inom varje produktutvecklingsområde, som kaross, drivlina, chassi och interiör. Det här är särskilt viktigt med tanke på de nya produktionskvoter som förväntas av hennes avdelning.
”För att vi ska kunna leverera bilar på utsatt tid utformar vi en sorts underrede och en uppsättning elektriska komponenter som vi kan återanvända för olika bilplattformar”, säger Leathers. ”Därför behöver vi kommunicera på olika sätt och ha mer samarbete mellan plattformstekniker och bilprogrammets applikationsingenjörer som ändrar plattformen för att skapa olika bilar. Förut jobbade teamen mer uppdelade för varje modell så behovet av samarbete var inte lika stort.”
För att underlätta den här typen av samarbete använder Leathers och hennes kollegor Microsoft SharePoint Online-gruppwebbplatser för att lagra all information som genereras när en bil utvecklas från prototyp till slutlig modell. ”Det kan handla om ett projekts tidslinjer, budgetar, CAD-designer eller presentationer för styrelsen. På SharePoint kan du enkelt söka efter och hitta det du behöver”, säger Leathers. ”Jag har också åtkomst via självbetjäning till data i de Power BI-instrumentpaneler som skapats av projektledningsteamet, så jag kan enkelt hantera mina resurser.”
När varje komponent för en bil byggs krävs det noggrann planering, från designscheman till leverantörers ledtider, byggledtider till upprepade förbättringar och slutproduktion. Leathers och hennes teammedlemmar använder Project Online för att ”få ihop allt”.
”Att klara av och tajma allt är avgörande”, säger Leathers. ”Vi använder aktivitetssamband i Project Online för att se till att allt följer schemat även om en leverantör plötsligt inte klarar ett leveransdatum. Då vet vi att våra kritiska punkter för kompatibilitet bland olika designelement alltid är uppdaterade, vilket innebär att vi får en mer enhetlig produkt och en bil med högre kvalitet tidigare i utvecklingsfasen. I slutänden ger det en bättre bil för kunden.”

Bättre resurshantering

Stringer och hans programhanteringsteam använder också Microsoft Project Online för att effektivisera det nya produktionstempot. Han har hand om en portfölj med nya bilprogram, från idé till produktion, och upprätthåller kontakten mellan designer, tekniker, tillverkare och marknadsförare i hela företaget. I stället för att arbeta med ett program åt gången övervakar nu Stringer upp till tio program samtidigt.
”För att kunna hantera den sortens verksamhet var vi tvungna att ändra vårt sätt att arbeta. Vi måste samarbeta mer och bli mer effektiva med tiden och resurserna”, säger Stringer. ”Vi anser att Project Online är helt avgörande för vårt nya sätt att jobba. I våra tio program kan de interna resurserna (som utgör mellan 20 och 30 procent av de totala kostnaderna) både minska och öka över tid. Tittar vi på hela portföljen kan vi justera resurstilldelningen och tidslinjerna mellan programmen. Vi använder samma antal personer men på ett smartare sätt. Därför blir vi effektivare och får högre avkastning.”

Utformningen ger säkerhet

Ett tätare samarbete kräver mobil, tillförlitlig åtkomst till information så att teammedlemmarna inte behöver vänta för att få svar eller kunna gå vidare till nästa steg i utvecklingen. Men värdet på företagets immateriella egendom innebär att mobiliteten aldrig får ske på bekostnad av säkerheten. Så när företaget går vidare med planen för sitt nästa århundrade förlitar sig Jarvis på Microsofts molnteknik, som Microsoft 365 Enterprise. I den här lösningen kombineras Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security.
”Allt vi använder måste vara utformat så att det är säkert. När vi började använda Office 365 kunde vi flytta våra data från medarbetarnas enheter till OneDrive, där de skyddas i Microsofts molnmiljö”, förklarar Jarvis. ”Medarbetarna är mindre beroende av en viss enhet och de kan arbeta var som helst. Vi har också fått den säkerhetsnivå vi behöver för våra immateriella rättigheter. Och med Digital Rights Management-funktionerna i Office 365 får vi ytterligare kontroll då vi kan ange vem som ska få åtkomst till dokument som vi delar internt och externt. Med Microsoft 365 kan vi gå ett steg längre med den inbyggda enkelheten i molnbaserad hantering och de alltid uppdaterade tjänsterna, samtidigt som vi får ytterligare intelligenta säkerhetslösningar som hjälper oss att undvika avancerade hot innan de når vårt nätverk.”

Högre tillförlitlighet för offentlig webbplats

Aston Martin utnyttjar Microsoft Azure-plattformen för molnlösningar för sin kundwebbplats. På webbplatsen finns ett populärt verktyg som kunderna kan använda för att bygga sin Aston Martin-drömbil. Det heter Car Configurator och är en viktig marknadsföringsdel som förstärker kundrelationerna genom personlig, interaktiv användning. Därför är det viktigt att webbplatsen fungerar lika bra som en bil från Aston Martin.
”Det är vettigt både ur tillgänglighets- och säkerhetssynvinkel att placera våra system för kundkontakt på Microsofts molnplattform”, säger Jarvis. ”Den infrastruktur som Microsoft har utvecklat med Azure är imponerande. Att Microsoft dessutom lägger ner stort arbete på att underhålla miljön innebär att vi inte behöver oroa oss över skydd av våra data, och vi får mycket bättre tillgänglighet till mycket lägre kostnad.”
Jarvis är säker på att allt hans IT-avdelning gör ligger i linje med målen för ”Second Century Plan”. ”IT är en förutsättning för vår framtidsstrategi”, sammanfattar han. ”De IT-verktyg vi väljer för våra medarbetare måste ge en hållbar avkastning. Vi på Aston Martin använder Microsofts molnteknik, med bland annat Office 365, för att hitta rätt väg framåt.”