Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Många äldre män och kvinnor i Helsingfors ställs inför ett växande dilemma. Det är ett dilemma de delar med stadens styre, som tillhandahåller många viktiga tjänster för äldre medborgare, som matleveranser, färdtjänst och själslig vård. Att bibehålla de äldres hälsa och deras förmåga att leva oberoende kräver ofta frekventa och dyra besök från hemtjänsten, i bland flera gånger om dagen. Men alternativet är betydligt dyrare institutionsvård.

Problemet är särskilt akut i Finland. Marknadsundersökningsföretaget Euromonitor Internationali rapporterade i november 2016 att de urbana områdena i hela Finland har en av de snabbast åldrande befolkningsgrupperna i Europa – en trend som driver upp hälso- och sjukvårdskostnaderna och utgör en rad andra ekonomiska utmaningar för de finska städerna. I tättbefolkade orter som Helsingfors är problemen ännu värre, eftersom det inte finns tillräckligt många vårdgivare för dem som är i behov av hjälp.

Virtuell vårdteknik skapar en bättre tillvaro för de äldre

För att hantera dessa utmaningar började Helsingfors för fem år sedan att experimentera med ett innovativt och kundfokuserat synsätt på sina seniortjänster. Under ledning av Riitta Laanala, ansvarig för telefon- och välbefinnandetjänster på Helsingfors servicecenter, använder Helsingfors nu en molnbaserad lösningsteknik för att bygga ut och utveckla tjänsterna för de äldre. Staden har utrustat seniorerna med olika hjälpenheter som gör det möjligt för dem att leva ett oberoende liv och koppla upp sig mot stadens tjänster. Det är bland andra GPS-klockor som varje tid på dygnet visar var senioren befinner sig, Menumat-enheter som gör det möjligt för dem att värma upp förberedda måltider på egen hand och surfplattor som gör att sköterskor och andra vårdgivare med hjälp av videokonferens kan leverera virtuella tjänster som kan ersätta en del hembesök.

Genom att komplettera fysiska tjänster med virtuell vård kan sköterskorna prioritera hembesök till de patienter som har de största behoven – de som har demens eller behöver fysisk assistans med dusch eller andra personliga saker. Sköterskorna kan också använda nätverket till att koppla ihop flera seniorer och deras surfplattor till gruppaktiviteter som sjukgymnastik, musikframträdanden och diskussionsgrupper.

Omvandla virtuella hälsovårdsdata till värdefulla insikter

Även om staden hela tiden kunde övervaka seniorernas enheter, gick det inte att analysera alla data som samlades in från dem. Riitta Laanala tog hjälp av Innofactor, en Microsoft-certifierad CityNext-partner och ledande leverantör av molnlösningar och digital omvandling i de nordiska länderna. Laanala bad Innofactor att utveckla en lösning som kunde sammanföra alla olika virtuella hälsodataströmmar, med både analytiska och prediktiva funktioner som skapade insikter staden kunde använda för att förbättra tjänsterna och hantera resurserna mer effektivt.

Tillsammans med Laanala och andra stadsanställda skapade Innofactor en molnbaserad IoT-lösning som överför data från nätverksanslutna enheter till Microsoft Azure och CRM-systemet i Microsoft Dynamics 365. Lösningen använder Azure Machine Learning för att analysera data och sedan visualisera rönen med Power BI och returnera dem till CRM-systemet. Personalen vid helpdesk kan sedan få tillgång till rönen via en instrumentpanel och skicka dem vidare till vårdgivarna.

Undersöker nya sätt att förbättra stadens tjänster

Laanala och hennes kollegor fortsätter att undersöka nya sätt att använda tekniken för att förbättra stadens tjänster och anpassa vården efter brukaren, bland annat ett nytt projekt som bygger på robotteknik. Ett scenario är att placera de fysiska robotarna i brukares hem och programmera dessa till att tillhandahålla vissa tjänster. Staden kan även programmera robotarna till att upptäcka onormala beteendemönster eller händelser, att förstå om något är fel och skicka en varning om att brukaren behöver hjälp.

Många allvarliga hälsoproblem börjar med små förändringar som kan fungera som tidiga varningssignaler. Om en äldre person börjar snubbla eller ramla, inte dricker eller äter som vanligt eller inte längre går omkring i lägenheten som han eller hon brukade, kan dessa beteendeförändringar tyda på hälsoproblem – från en lindrig stroke till tidiga stadier av demens. Om dessa tillstånd fångas upp och behandlas omedelbart kan de botas, eller förhindras att bli värre. Genom att använda maskininlärning och data från en mängd olika virtuella vårdsensorer kan staden upptäcka och reagera på ändringar i mönster som varnar om mer allvarliga problem – vilket kan spara liv, minska vårdkostnaderna och innebära en ovärderlig trygghet för många familjer.

Laanala och hennes team tittar också på mjukvarubaserad robotteknik, som kan göra det möjligt för staden att automatisera och koordinera många tjänster. När en person hamnar på sjukhus upphör för tillfället alla tjänster som brukaren utnyttjar. När den personen sedan skrivs ut från sjukhuset måste i dagsläget alla tjänster återaktiveras manuellt. Genom att koppla ihop sjukhusets databaser, hemtjänst och färdtjänst kan vi automatisera den processen så att alla tjänster återaktiveras i tid och inget faller mellan stolarna.

Det huvudsakliga målet med detta kundfokuserade angreppssätt och allt vårt teknikarbete med Helsingfors är att hjälpa människor hålla sig friska och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi vill ge alla ett lyckligt liv på den plats där de helst vill vara. Det är inte krångligare än så.


ihttps://www.cgi.com/sites/default/files/white-papers/cgi-health-challenges-white-paper.pdf